Đơn vị liên kết

Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng
Cộng đồng điều dưỡng việt nam
Bệnh viện chăm sóc người cao tuổi
Cộng đồng y tế điều dưỡng thế giới
Bệnh viện Chăm sóc cộng đồng cán bộ cao cấp
Đào tạo cộng đồng y tế
Cao đẳng dược Hà Nội trung ương
Đại học Cộng đồng điều dưỡng việt nam
Cộng đồng đào tạo đại học điều dưỡng
Tấm gương bác sĩ, tấm gương sáng ngành Y
Thần đồng Y học thế giới