Cao đẳng y tế Hà Đông tuyển sinh liên thông điều dưỡng, hộ sinh, dược sỹ

  • 01/02/2017

[(Medicine.moh.gov.vn)]: tuyển sinh cao đẳng liên thông [(Medicine.cdythadong.edu.vn); lịch học ôn thi lớp điều dưỡng, hộ sinh, dược liên thông cao đẳng hệ VLVH

Chi tiết...


Tuyển sinh (Medicine Acupuncture) Dược học Hà Nội

  • 11/12/2016

Tuyển sinh (Medicine Acupuncture) Dược học Hà Nội.Trung tâm Kỹ thuật cao Châm cứu Việt Nam,“Đơn vị tư vấn điều trị và kiểm soát đau cột sống”

Chi tiết...


TS tuyển sinh lớp đại học điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đại học Trà Vinh

  • 05/11/2016

TS tuyển sinh lớp đại học điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đại học Trà Vinh Các mặt công tác khác thực hiện theo điều 40 của Điều lệ Trường Đại học theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết...


Liên thông hệ chính quy ngành Điều Dưỡng đa khoa

  • 02/11/2016

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc qui định đào tạo liên thông trình đại học, cao đẳng; Học 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật.

Chi tiết...


Trung cấp y sỹ y học cổ truyền tuyển sinh VB2 chính quy

  • 02/11/2016

Trung cấp y sỹ y học cổ truyền tuyển sinh VB2 chính quy,Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 Dược sĩ Y học Cổ Truyền,Y sĩ Y học cổ truyền (YSYHCT); Y sĩ (YS); Dược sĩ trung cấp (DSTC); Dược sĩ Y học cổ truyền (DSYHCT); Dược sĩ Y học cổ truyền (DSYHCT) hệ 01 năm; Chứng chỉ Y sĩ chuyển thành Điều dưỡng...

Chi tiết...


Cao đẳng Dược phú thọ tại Hà Nội Đăng ký (Medicine) xét tuyển học bạ THPT

  • 14/05/2016

Cao đẳng Dược phú thọ tại Hà Nội Đăng ký (Medicine) xét tuyển học bạ THPT.Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ đã đào tạo hàng vạn cán bộ dược phục vụ ngành Y tế Việt Nam. Trong bối cảnh ngành Dược đang hội nhập và phát triển mạnh mẽ, Trường Cao đẳng Dược đã tích cực đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào...

Chi tiết...


Liên thông Đại học Điều dưỡng đa khoa Hệ (VLVH) học 7 & CN

  • 22/04/2016

Đại học Điều dưỡng: các môn Điều dưỡng Nội, Điều dưỡng Sản, Điều dưỡng Nhi và Điều dưỡng cơ bản.Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe;

Chi tiết...


Đăng ký học Văn Bằng 2 Cao Đẳng Dược Hệ chính Quy ( Học 7 & CN) ở đâu ?

  • 04/03/2016

Bạn đang có mong muốn học Văn Bằng 2 Cao Đẳng Dược Hà Nội nhưng không biết quy chế và điều kiện xét tuyển như thế nào? Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những lo lắng đó.

Chi tiết...


Trung Cấp Điều dưỡng Hà Nội liên thông lên ĐH Điều dưỡng tại Hà Nội

  • 20/01/2016

ĐH Điều dưỡng tại Hà Nội V/v tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp

Chi tiết...


Học Liên Thông Đại học Dược Cấp Bằng Chính Quy

  • 13/01/2016

Học Liên Thông Đại học Dược Cấp Bằng Chính Quy, đại học Dược Hà Nội: Thông tin tuyển sinh đại học Dược Hà Nội các năm gần đây về chỉ tiêu tuyển sinh, xét tuyển đại học,xét học bạ đại học, điểm xét tuyển học bạ đại học Dược Hà Nội..

Chi tiết...