Trung Cấp Điều dưỡng Hà Nội liên thông lên ĐH Điều dưỡng tại Hà Nội

  • 16/07/2017

ĐH Điều dưỡng tại Hà Nội V/v tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp

Chi tiết...


Trung cấp Y Dược học Hà Nội Thông Báo (Đại Học Điều Dưỡng Hà Nội)

  • 16/07/2017

Hồ sơ học Liên thông Đại học Điều Dưỡng TP HCM?.Nâng cao trình độ bản thân, ổn định cuộc sống. Nhiều thí sinh đổ xô đăng ký học liên thông Đại học Điều Dưỡng TP HCM T7&CN.

Chi tiết...


Liên thông Đại học Điều dưỡng đa khoa Hệ (VLVH) học 7 & CN

  • 15/07/2017

Đại học Điều dưỡng: các môn Điều dưỡng Nội, Điều dưỡng Sản, Điều dưỡng Nhi và Điều dưỡng cơ bản.Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe;

Chi tiết...


Nhận học Ngay Cao đẳng Y Dược TP.HCM đào tạo Bệnh viện Đa khoa 175 BQP

  • 14/07/2017

Chính sách An Sinh - Giáo dục khuyến học Cao đẳng Y Dược Pasteur, TPHCM, sẽ miễn giảm 100% học phí cho thí sinh học Cao đẳng dược, Cao đẳng Điều Dưỡng và Xét nghiệm Y học 2017.

Chi tiết...


Nhận học Ngay Cao đẳng Y Dược đào tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

  • 13/07/2017

Miễn 100% học phí ngành Cao đẳng Dược, Cao đẳng Y Điều dưỡng đào tạo thực hành Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, trường đã trở thành trung tâm đào tạo đa cấp, đa ngành có chất lượng trong lĩnh vực Y học và Kỹ thuật Y học.

Chi tiết...


Cao đẳng y tế Hà Đông tuyển sinh liên thông điều dưỡng, hộ sinh, dược sỹ

  • 01/02/2017

[(Medicine.moh.gov.vn)]: tuyển sinh cao đẳng liên thông [(Medicine.cdythadong.edu.vn); lịch học ôn thi lớp điều dưỡng, hộ sinh, dược liên thông cao đẳng hệ VLVH

Chi tiết...


Tuyển sinh (Medicine Acupuncture) Dược học Hà Nội

  • 11/12/2016

Tuyển sinh (Medicine Acupuncture) Dược học Hà Nội.Trung tâm Kỹ thuật cao Châm cứu Việt Nam,“Đơn vị tư vấn điều trị và kiểm soát đau cột sống”

Chi tiết...


TS tuyển sinh lớp đại học điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đại học Trà Vinh

  • 05/11/2016

TS tuyển sinh lớp đại học điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đại học Trà Vinh Các mặt công tác khác thực hiện theo điều 40 của Điều lệ Trường Đại học theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết...


Liên thông hệ chính quy ngành Điều Dưỡng đa khoa

  • 02/11/2016

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc qui định đào tạo liên thông trình đại học, cao đẳng; Học 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật.

Chi tiết...


Trung cấp y sỹ y học cổ truyền tuyển sinh VB2 chính quy

  • 02/11/2016

Trung cấp y sỹ y học cổ truyền tuyển sinh VB2 chính quy,Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 Dược sĩ Y học Cổ Truyền,Y sĩ Y học cổ truyền (YSYHCT); Y sĩ (YS); Dược sĩ trung cấp (DSTC); Dược sĩ Y học cổ truyền (DSYHCT); Dược sĩ Y học cổ truyền (DSYHCT) hệ 01 năm; Chứng chỉ Y sĩ chuyển thành Điều dưỡng...

Chi tiết...