Y Đa khoa (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

Y Đa khoa (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học) :Học Y sĩ đa khoa có được liên thông lên bác sĩ không?.Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.Học Liên Thông Lên Bác Sĩ - Tìm Học Liên Thông Lên Bác Sĩ‎

Điều kiện để liên thông lên bác sĩ đa khoa Theo đó, Quyết định này quy định về đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học, bao gồm: điều kiện tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông; thẩm quyền quyết định, báo cáo và công khai tuyển sinh đào tạo liên thông; điều kiện của người dự tuyển liên thông; chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông; tuyển sinh liên thông; chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo liên thông; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; điều khoản chuyển tiếp và điều khoản thi hành.Quy chế tuyển sinh liên thông Bác sĩ, dược sĩ

Quyết định này áp dụng đối với đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, kể cả trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học); các trường trung cấp, trường cao đẳng; các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều kiện tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông

Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo

Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội

Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo

Điện thoại: 02462 604 218 -- Thầy Trung: 0966 211 915

Quyết định quy định, cơ sở giáo dục đại học có đủ các điều kiện sau thì được tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học:Phòng thí nghiệm: Hệ liên thông ĐH xét nghiệm y học tại Hà Nội

1- Liên thông từ trung cấp Y học cổ truyền lên Bác sĩ Y học cổ truyền.Điều kiện để liên thông lên bác sĩ đa khoa Đối với ngành dự kiến tuyển sinh đào tạo liên thông: Cơ sở giáo dục đại học đã có quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy; Cơ sở giáo dục đại học đã và đang tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ được ít nhất ba khóa liên tục khi quyết định thực hiện tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy. Đối với đào tạo liên thông khối ngành nghệ thuật, cơ sở giáo dục đại học đã và đang tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ hoặc niên chế hình thức chính quy được ít nhất ba khóa liên tục khi quyết định thực hiện tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy. Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, cơ sở giáo dục đại học phải bảo đảm thêm điều kiện có ít nhất một khóa sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy đã tốt nghiệp.

2- Cơ sở giáo dục đại học đã ban hành quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đạo tạo liên thông và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

Điều kiện của người dự tuyển liên thông

Bác sỹ đa khoa (Liên thông Đại Học Y Khoa ngành Y đa khoa ).Người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo.

Các ngành được liên thông Đại học Điều dưỡng: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành: Điều dưỡng (Y sĩ/ Y sĩ đa khoa/ Y sĩ y học cổ truyền , có chứng chỉ chuyển đổi Điều dưỡng hoặc văn bằng 2 trung cấp Điều dưỡng).

- Các ngành được liên thông đại học Y tế công cộng: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành: Y sĩ, Y sĩ y học cổ truyền, Dân số y tế, Kỹ thuật xét nghiệm, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật vật lý trị liệu phục hồi chức năng, Dược sĩ trung cấp, Kỹ thuật dược, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng.

Liên thông Đại học Y Dược TPHCM ngành Dược từ Trung cấp.Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và đào tạo và có một trong các văn bằng sau: 1- Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2- Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 3- Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng khối ngành sức khỏe, trong đó người có bằng tốt nghiệp Y sĩ được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học các ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng hàm mặt; người có bằng trung cấp Dược hoặc cao đẳng Dược đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học ngành Dược.

Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông

Liên Thông TC Lên ĐH ngành Dược Học ở Sài Gòn.Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông vừa làm vừa học thuộc tổng chỉ tiêu được xác định hằng năm theo từng ngành đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học không vượt quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học tương ứng theo ngành đào tạo. Trường hợp đặc biệt cần đào tạo liên thông để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Lệ phí hồ sơ và đăng ký dự tuyển: 100.000đ/bộ (thu 1 lần khi phát hành hồ sơ).
- Lệ phí thi tuyển: 450.000đ/thí sinh.
- Lệ phí ôn thi ngành Điều dưỡng: 4.000.000đ/thí sinh.
- Lệ phí ôn thi ngành Y tế cộng cộng: 4.500.000đ/thí sinh.

Cơ sở giáo dục đại học phải thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh liên thông theo từng ngành đào tạo, đối tượng và hình thức tuyển sinh, hình thức đào tạo liên thông trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học và phương tiện thông tin đại chúng trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh liên thông ít nhất 30 ngày.

Quy định về tuyển sinh liên thông

Quyết định nêu rõ, tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học được thực hiện theo các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học, được dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học.Trung cấp Y Dược học Hà Nội Thông Báo (Đại Học Điều Dưỡng Hà Nội)

TT

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển

Môn thi tuyển

Thời gian đào tạo

1

Điều dưỡng

Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cùng nhóm ngành

1. Toán

2. Giải phẫu – Sinh lý

3. Chăm sóc người lớn bệnh ngoại khoa; nội khoa; chăm sóc sức khỏe trẻ em, phụ nữ-bà mẹ và gia đình

2,5 – 3,5 năm (được xác định trên cơ sở học phần và khối lượng đã tích lũy của thí sinh)

2

Y tế công cộng

1. Toán

2. Giải phẫu – Sinh lý

3. Tổ chức quản lý y tế

3 Xét nghiệm Y học   

1. Toán

2. Vi sinh-ký sinh- huyết học-hóa sinh

3. Giải phẫu – Sinh lý

 

Xét nghiệm y học là gì? Ra trường làm gì?

>> Học ngành Xét nghiệm y học ở đâu?

>> Ngành Xét nghiệm y học lấy bao nhiêu điểm?

>> Cơ hội nghề nghiệp ngành Xét nghiệm y học

>> Ngành Xét nghiệm y học xét tuyển tổ hợp môn nào?

>> Có nên học ngành Xét nghiệm y học?

Liên thông Đại học Điều dưỡng đa khoa Hệ (VLVH) học 7 & CN.Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học, được dự tuyển sinh liên thông theo các hình thức do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định như sau: Dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học; Dự tuyển sinh liên thông riêng do cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển. Các môn thi tuyển sinh liên thông riêng bao gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề, việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển thực hiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, chỉ áp dụng thi tuyển sinh liên thông riêng đối với người đã có chứng chỉ hành nghề và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với điểm mỗi môn thi phải đạt từ 05 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10. 2. Y sĩ; 3. Điều dưỡng đa khoa; 4. Kỹ thuật hình ảnh y học; 5. Kỹ thuật phục hình răng; 6. Kỹ thuật xét nghiệm; 7. Y sỹ y học cổ truyền; 8. Dược sỹ trung cấp; 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017./.

  • 20/11/2017 12:14
  • Web:tuyensinhdaihoc.edu.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét