Bác sỹ đa khoa (Liên thông Đại Học Y Khoa ngành Y đa khoa )

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, hướng dẫn thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề và điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, để đổi mới toàn diện về phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, cán bộ y tế phải thay đổi nhận thức, quan điểm coi người bệnh là trung tâm; người bệnh là khách hàng và cơ sở y tế là đơn vị cung cấp dịch vụ cho khách hàng, phải cung cấp dịch vụ tốt nhất.

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU

1.1. Liên thông đại học chính quy từ trình độ trung cấp (120 chỉ tiêu):

- Y đa khoa:     120 chỉ tiêu

1.2. Liên thông đại học VLVH từ trình độ trung cấp, cao đẳng (240 chỉ tiêu):

- Đại học Điều dưỡng từ Cao đẳng Điều dưỡng:                     120 chỉ tiêu

- Đại học Điều dưỡng từ Trung cấp Điều dưỡng:                    120 chỉ tiêu

1.3. Liên thông Cao đẳng VLVH từ trình độ trung cấp (400 chỉ tiêu):

- Cao đẳng Điều dưỡng:                                                          300 chỉ tiêu

- Cao đẳng Hộ sinh:                                                                 50 chỉ tiêu      

- Cao đẳng Dược:                                                                    50 chỉ tiêu

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh là công dân Việt Nam đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo tại các cơ sở y tế được tham gia tuyển sinh dưới hình thức thi tuyển.

III. TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH

3.1 Về phẩm chất chính trị:

Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên không được dự tuyển.

3.2 Về văn bằng và thâm  niên chuyên môn

a, Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng:

- Thí sinh thi liên thông lên đại học phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng phù hợp từ 36 tháng trở lên kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày 15/09/2017.

- Thí sinh dự thi ngành Y đa khoa liên thông trình độ đại học hình thức chính quy: Phải có bằng tốt nghiệp Y sỹ đa khoa (Nếu Y sĩ định hướng chuyên khoa phải có xác nhận cơ sở đào tạo học xong chương trình Y sĩ đa khoa).

- Thí sinh dự thi phải có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành phù hợp.

b, Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

c, Thâm niên chuyên môn:

Thí sinh dự thi đào tạo liên thông vào ngành Y đa khoa trình độ đại học phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất là 12 tháng tính từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận đến ngày 15/09/2017 (không bao gồm thời gian thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề) và được đơn vị tuyển dụng cử đi học (bao gồm đơn vị tuyển dụng thuộc năm thành phần kinh tế).

d, Về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

IV. VÙNG TUYỂN: Toàn quốc; ưu tiên tuyển sinh cán bộ y tế Nghệ An.

V. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH:

5.1 Chính sách ưu tiên theo khu vực: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khu vực tuyển sinh tương ứng với nơi thí sinh đang công tác.

5.2 Chính sách ưu tiên theo đối tượng: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học theo quy định hiện hành.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ  DỰ THI

6.1 Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu quy định có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh đang làm việc.

6.2 Đơn xin dự thi (theo mẫu) có xác nhận cơ quan quản lý trực tiếp.

6.3 Sơ yếu lý lịch;

6.4 Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau:

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm/học bạ các môn học trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng chuyên ngành phù hợp.

- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

6.5 Bản sao hợp pháp giấy khai sinh.

6.6 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.

6.7 Giấy chứng nhận chính sách ưu tiên trong tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền.

6.8 Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp sở y tế hoặc tương đương trở lên.Y Đa khoa (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

6.9 Quyết định về việc cử cán bộ đi dự thi của đơn vị nơi thí sinh đang làm việc;

6.10 Bốn ảnh mới chụp không quá 06 tháng cỡ 3x4 (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi và đóng dấu giáp lai; các ảnh còn lại ghi họ tên, ngày sinh sau ảnh). Hai phong bì có dán tem và ghi tên, địa chỉ nhận của thí sinh.

Thí sinh làm việc trong đơn vị hoạt động đa lĩnh vực phải có giấy tờ chứng minh đơn vị có hoạt động trong ngành y và thí sinh đang làm việc theo đúng thời gian công tác về ngành Y.

Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi đúng thời gian quy định, trường không nhận hồ sơ  khi thiếu một trong những giấy tờ qui định. Thí sinh phải ghi đầy đủ nội dung theo mẫu trong hồ sơ, trên bì hồ sơ và phải sắp xếp theo đúng thứ tự nêu trên.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

7.1 Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 15/08/2017 đến 25/10/2017.

7.2 Địa điểm nộp hồ sơ:Trung Cấp Điều dưỡng Hà Nội liên thông lên ĐH Điều dưỡng tại Hà Nội

Phòng Đào tạo - Trường ĐHYK Vinh, số 161 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng - TP Vinh, Nghệ An.

VIII. MÔN THI, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

8.1 Các môn thi:Liên thông Đại học Điều dưỡng đa khoa Hệ (VLVH) học 7 & CN

- Khối Y: Gồm 3 môn Toán học; Cơ sở ngành (Giải phẫu - Sinh lý) và Chuyên ngành (Nội, Ngoại, Sản Nhi).

- Khối dược: gồm 3 môn Toán học; Cơ sở ngành (Hóa phân tích) và Chuyên ngành (Bào chế, Hóa dược - Dược lý, Quản lý dược, Dược liệu và Bảo quản thuốc dụng cụ y tế).

- Trường tổ chức ôn thi từ ngày 15/09 đến 15/11/2017.

8.2 Thời gian thi: Từ ngày 25 - 26/11/2017.

8.3 Địa điểm thi: Liên thông hệ chính quy ngành Điều Dưỡng đa khoa

9. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

Thí sinh đã dự thi đủ số môn quy định và đạt điểm trúng tuyển do Hội đồng Tuyển sinh của trường quy định cho từng đối tượng, theo từng khu vực và phải đảm  bảo yêu cầu:

9.1 Đối với môn toán và môn cơ sở ngành: Đạt 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.0

9.2 Đối với môn chuyên ngành:

* Đạt từ 4,0 điểm trở lên đối với thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau:

- Thí sinh đang công tác và có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên tính đến ngày 15/09/2017 tại khu vực 1 hoặc thuộc các huyện nghèo theo quy định tại nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của chính phủ.

- Thí sinh đang làm việc tại các khoa/bệnh viện thuộc năm chuyên ngành: Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh có đủ thời gian công tác từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 15/09/2017.

* Đạt từ 4,5 điểm trở lên đối với thí sinh đang công tác và có hộ khẩu thường trú tại KV2NT từ 36 tháng  trở lên tính đến ngày 15/09/2017.

*  Đạt từ 5 điểm trở lên đối với các trường hợp không thuộc các đối tượng trên.

Trong thời gian thực hiện, nếu có hướng dẫn mới về điều kiện dự thi, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh và điều kiện trúng tuyển của  Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT thì nhà trường  sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể sau.

Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề
Theo Thông tư, trình tự xem xét đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề như sau:

Khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề, Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh (cơ quan tiếp nhận hồ sơ) gửi cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
Trong thời gian quy định tại các khoản 2, 3 Điều 28 Luật khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Tổ thư ký phải tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu không có yêu cầu bổ sung thì phải trình thủ trưởng cơ quan tiếp nhận hồ sơ để cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung thêm những tài liệu nào, sửa đổi nội dung gì.
Thông tư nêu rõ, khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề trong thời gian quy định.
Trường hợp người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Gửi nhận xét