Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa tuyển dụng viên chức ngành y tế

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa tuyển dụng viên chức ngành y tế,Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa thông báo,Sở  Y tế chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh; đồng thời  chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ  Y tế.
Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cần tuyển 17 người, trong đó:
           + Cử nhân kỹ thuật y                          01
          + Đại học điều dưỡng:                        01
          + Cao đẳng điều dưỡng:                    04
          + Trung học điều dưỡng:                   09
          + Hộ sinh trung học:                           01
          + Dược sỹ trung học:                         01
      1.     Điều kiện dự tuyển:
Đã có thời gian và kinh nghiệm làm việc ít nhất là 15 tháng tại bệnh viện chuyên khoa Phụ sản hạng I trở lên .
2.     Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
3.     Hồ sơ dự tuyển gồm:
-         Đơn đăng ký dự tuyển viên chức ( theo mẫu)
-         Sơ yếu lý lịch tự thuật: (Theo mẫu 2A), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khấu thường trú
-         Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm học tập chuyên môn nghiệp vụ.
-         Hợp đồng lao động tại các đơn vị.
-       Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở Y tế cấp huyện trở lên cấp, có giá trị trong 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
-         Bản sao giấy khai sinh.
-         Hai ảnh 4 x 6cm và phong bì có dán tem ghi rõ dịa chỉ người nhận.
4.     Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày đăng tin đến hết ngày 23 tháng 04 năm 2014.
5.     Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa số 183 Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Thành Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Gửi nhận xét