Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng viên chức, Trung tâm Y tế Tân Kỳ, Nghệ An

Thông báo tuyển dụng viên chức, Trung tâm Y tế Tân Kỳ, Nghệ An. Tải nội dung thông báo tại đây:

Thông báo tuyển dụng viên chức - Bệnh viện Đa khoa Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Tải nội dung thông báo tại đây:thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, dược liệu năm 2015-2016
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, dược liệu năm 2015-2016
Tải nội dung quyết định, thông báo, các gói thầu tại đây:
Quyết định 1371/QĐ-SYT
Thông báo số 3307
Gói 01
Gói 02
Gói 03
Gói 04
Gói 05
Gói 06
Gói 07
Gói 08
Gói 09

Gửi nhận xét