Chẩn đoán phân biệt chứng trạng trong Đông y

Chẩn đoán phân biệt chứng trạng trong Đông y Chẩn đoán phân biệt chứng trạng trong Đông y là một tài liệu khoa học chuyên nghiên cứu về lý luận và thực tiễn về góc độ chứng trạng học theo “biện chứng” của Đông y, nó là bộ phận trọng yếu trong hệ thống phân biệt trong chẩn đoán học của Đông y.

Tài liệu chia hai phần lớn là Tổng luận và các Tiểu luận chi tiết:Phần Tổng luận: Trình bày tóm tắt những ý nghĩa của “chứng trạng”, mối quan hệ giữa chứng trạng với cơ chế bệnh cho đến biện pháp tiến hành chẩn đoán phân biệt chứng trạng như thế nào, có tác dụng nêu được những cương lĩnh cốt yếu.

Phần Tiểu luận: Các chi tiết, lựa chọn hơn 500 chứng trạng thường gặp trong các khoa học lâm sàng Nội, Phụ, Nhi, Ngoại, Bì phu và Ngũ quan, mỗi chi tiết chứng trạng đều trình bày rõ ràng với 3 nội dung: Khái niệm, Chẩn đoán phân biệt và Trích dẫn y văn. Trong cuốn sách này, tác giả tuyển dịch 244 chứng trạng Nội khoa như: Chứng mồ hôi ra nửa người; chứng đầu thống; Chứng thiểu khí; Chứng nghẹo đầu; Chứng cơ mặt co giật; Chứng não minh (ù trong óc); Chứng chân tay ra mồ hôi; Chứng trịnh thanh; Chứng nói sảng; Chứng phát hoàng,…..

Thể lệ mới mẻ, nội dung phong phú, cuốn sách có thể làm tài liệu tham khảo cho những người làm công tác điều trị, nghiên cứu và giảng dạy về Đông y.Chẩn Đoán Phân Biệt Chứng Hậu Trong Đông Y
hẩn đoán phân biệt trong Đông Y bao gồm các bộ phận: Phân biệt chứng trạng; Phân biệt chứng hậu; Phân biệt tật bệnh. C sách này là một trong ba bộ phận nói trên, với nhan đề “Chẩn đoán phân biệt chứng hậu trong Đông y”, Nhà xuất bản Nhân dân vệ sinh (Trung Quốc) xuất bản lần I năm 1967 và tái bản lần VI năm 1995, do Viện Nghiên cứu Trung y chủ biên với 26 đơn vị Cục, Viện, Học viện và Y Viện Trung y tham gia. Nội dung giới thiệu chẩn đoán phân biệt 311 chứng hậu bao gồm các Khoa Nội - Nhi - Phụ - Ngoại - Răng hàm mặt - Tai mũi họng.
 Chúng tôi chọn lọc những phần cần thiết để giới thiệu như: A. Chẩn đoán phân biệt chứng hậu toàn thân; B. Chứng hậu Tạng phủ (nội khoa); C. Chứng hậu Phụ khoa; D. Chứng hậu Nhi khoa gồm 142 chứng hậu. Mỗi chứng hậu có các phần Khái niệm, Phân tích, Chẩn đoán phân biệt, Trích dẫn y văn, nêu rõ triệu chứng, phép chữa, phương thuốc và xuất xứ phương thuốc. Phần cuối sách, giới thiệu hơn 600 phương thuốc, nêu công thức và chủ trị. Ở phần này,một số phương thuốc không phổ thông, chúng tôi chỉ giới thiệu sơ lược; Liều lượng mỗi phương thuốc phần nhiều dựa vào cổ phương, mong bạn đọc tham khảo, nghiên cứu, vận dụng trong lâm sàng. Trong xu thế hướng về Đông y nhằm phục vụ sức khỏe cộng đồng, hy vọng cuốn sách này góp phần nhỏ trong việc tham khảo và ứng dụng đối với đồng nghiệp Đông Tây y.

  • 14/01/2015 09:53
  • www.chamsoccongdong.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét