Cộng đồng mạng Fabook phục hồi chức năng cho cộng đồng việt

Cộng đồng mạng Fabook phục hồi chức năng cho cộng đồng việt,Phục hồi chức năng là dùng các biện pháp y học, xã hội học…làm giảm tác động của giảm khả năng và tàn tật, tạo cho người khuyết tật có cơ hội để hội nhập, tái hội nhập xã hội, có cơ hội bình đẳng tham gia các hoạt động trong gia đình và xã hội, có cuộc sống bình thường tối đa so với hoàn cảnh của họ.

1. Định nghĩa:Phục hồi chức năng (PHCN) bao gồm các biện pháp y học, kinh tế - xã hội, giáo dục và các kỹ thuật phục hồi làm giảm tối đa tác động của giảm chức năng và tàn tật, đảm bảo cho người tàn tật hội nhập và tái hội nhập xã hội, có cơ hội bình đẳng tham gia các hoạt động xã hội.

Các hình thức PHCN gồm: PHCN tại viện, PHCN ngoại viện và PHCN dựa vào cộng đồng.

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là biện pháp chiến lược nằm trong sự phát triển của cộng đồng về PHCN, bình đẳng về cơ hội và hòa nhập xã hội cho người tàn tật.

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được triển khai với sự phối hợp chung của chính bản thân người tàn tật, gia đình và cộng đồng bằng những dịch vụ y tế, giáo dục, hướng nghiệp và xã hội thích hợp:

- Làm thay đổi nhận thức của xã hội để xã hội chấp nhận người tàn tật là thành viên bình đẳng

- Trách nhiệm của cộng đồng là biến PHCN thành một nhiệm vụ, một bộ phận của quá trình phát triển xã hội.

- Lôi kéo sự tham gia của người tàn tật, gia đình vào PHCN

- Lôi kéo sự hợp tác đa ngành, sự giúp đỡ của tuyến trên, các cơ quan đoàn thể xã hội

Mục đích của phục hồi chức năng: giúp cho người tàn tật khả năng tự chăm sóc, giao tiếp, vận động, có nghề nghiệp và thu nhập; phục hồi tối đa giảm khả năng thể chất, tâm lý, nghề nghiệp, xã hội; ngăn ngừa các thương tật thứ cấp; tăng cường các khả năng còn lại để hạn chế hậu quả tàn tật; thay đổi thái độ, hành vi ứng xử của xã hội, chấp nhận người tàn tật là thành viên bình đẳng của xã hội; cải thiện môi trường, rào cản để người tàn tật hội nhập xã hội như đường đi, công sở, nhà ở, nơi sinh hoạt văn hóa, du lịch, thể thao; tạo điều kiện thuận lợi để người tàn tật được hội nhập, tái hội nhập xã hội để họ có chất lượng cuộc sống tốt hơn như tự chăm sóc, tạo việc làm, vui chơi, giải trí.
 Nguyên tắc của phục hồi chức năng: Đánh giá cao vai trò của người tàn tật, gia đình họ và cộng đồng. Phục hồi chức năng tối đa các khả năng bị giảm hoặc bị mất để giảm hậu quả của tàn tật đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Phục hồi chức năng dự phòng là nguyên tắc chiến lược trong phát triển ngành phục hồi chức năng.

- Sử dụng kỹ thuật thích nghi biến kiến thức và kỹ năng PHCN áp dụng tại cộng đồng.
2. Các phạm vi của phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng:

PHCN dựa vào cộng đồng là hình thức PHCN ngay tại cộng đồng và dựa vào cộng đồng (gồm chính quyền địa phương, y tế cộng đồng, hàng xóm, gia đình và bản thân người tàn tật) là chính, cán bộ PHCN chỉ đóng vai trò hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn và kỹ thuật. Các phạm vi bao gồm:

- Quản lý điều hành: Ban điều hành thong qua lãnh đạo của các địa phương (UBND).

- Kỹ thuật thích hợp đào tạo cán bộ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại tuyến xã.

- Mạng lưới thực hiện: lồng ghép vào mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Nhân lực:

+ Người tàn tật.

+ Gia đình người tàn tật.

+ Tình nguyện viên.

+Kỹ thuật viên vật lý trị liệu

+Bác sỹ phục hồi chức năng.

+Kỹ Thuật viên chỉnh hình.

+ Điều dưỡng

+ Y sĩ

Các hình thức phục hồi chức năng:
- Phục hồi chức năng tại viện, tại trung tâm: Người tàn tật từ các nơi xa đến các trung tâm, các viện để được điều trị phục hồi chức năng. Ưu điểm của hình thức này là có nhiều phương tiện, trang thiết bị, có nhiều cán bộ được đào tạo chuyên khoa sâu, có khả năng phục hồi được những trường hợp khó. Tuy nhiên cũng có hạn chế: Bệnh nhân phải đi xa, số lượng người tàn tật được phục hồi ít, giá thành cao, chỉ phục hồi được về mặt y học không đạt được mục tiêu hòa nhập xã hội.
 - Phục hồi chức năng ngoài viện, ngoài trung tâm: Là hình thức phục hồi mà cán bộ chuyên khoa đưa phương tiện đến nơi người tàn tật để phục hồi. Hình thức này có ưu điểm là người tàn tật không phải đi xa, số lượng người tàn tật được phục hồi nhiều hơn, giá thành chấp nhận được, người tàn tật được phục hồi chức năng tại nơi họ sinh sống. Song có hạn chế là không đủ cán bộ chuyên khoa để đáp ứng nhu cầu cho người tàn tật, chi phí tốn kém, không có khả năng để triển khai các kỹ thuật lượng giá và phục hồi chức năng ở trình độ cao.
 - Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng: Cán bộ y tế cơ sở, gia đình người tàn tật được chuyển giao kỹ thuật phục hồi chức năng. Người tàn tật được phát hiện và phục hồi chức năng tại cộng đồng theo kỹ thuật thích nghi. Nguồn nhân lực tài chính dựa vào cộng đồng. Hình thức này có tính xã hội hóa cao, người tàn tật, gia đình người tàn tật, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đều tham gia. Kinh phí chấp nhận được. Chất lượng phục hồi chức năng cao vì đáp ứng nhu cầu hội nhập xã hội của người tàn tật. Tuy nhiên có hạn chế là đối với các trường hợp khó thì không giải quyết được.
 Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là một thành tố của chiến lược chăm sóc sức khỏe ban đầu. Số lượng người tàn tật được phục hồi nhiều nhất, 85% người tàn tật được phục hồi chức năng tại cộng đồng. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng có ý nghĩa khoa học, kinh tế, nhân văn./.
3. Nguyên lý cơ bản về mặt lý luận của PHCN dựa vào cộng đồng.
3.1.Các mức độ trong quan hệ giữa con người (theo Dajani):

Dajani chia thái độ của xã hội đói với người khuyết tật thành 4 mức độ:

- Mức độ 1: Thái độ áp bức đè nén: ở mức độ này thái độ của  cộng động coi người tàn tật như đồ vật, như kẻ thừa, kẻ vô ích, ăn bám trong xã hội, mọi người tỏ thái độ miệt thị đối với họ và sử dụng người tàn tật như đồ vật.

- Mức độ 2: Thái độ Thành kiến: thái độ này tuy không tỏ ra miệt thị khinh rẻ người khuyết tật nhưng coi người tàn tật là đối tượng thấp kém, nên họ làm gì cũng phải kiểm soát theo dõi.

- Mức độ 3: Thái độ Chấp nhận: chấp nhận sự tồn tại của người khuyết tật và coi họ như mình nhưng vẫn còn giữ khoảng cách vì vậy lúc nào thích thì giúp.

- Mức độ 4: Thái độ bình đẳng: là mức độ cao nhất khi xã hội đã đạt đến sự phát triển cao, coi người khuyết tật cũng như người bình thường đều bình đẳng trong mọi lĩnh vực, do đó mọi người luôn tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ người khuyết tật.

Đây là nguyên tắc cơ bản trong PHCN dựa vào cộng đồng, nó làm thay đổi quan điểm về thái độ của xã hội đối với người khuyết tật, vì một trong những nguyên nhân gây khuyết tật là thái độ của xã hội đối với người khuyết tật.
3.2. Các mức độ về nhu cầu cơ bản của con người (Maslow):

Maslow chia nhu cầu cơ bản của con người thành 5 mức độ, từ thấp lên cao gồm:

- Mức độ 1: nhu cầu sinh lý sống còn: là nhu cầu tối thiểu để đảm bảo sự sống, bao gồm thức ăn, nước uống, không khí, ngủ, nghỉ...

- Mức độ 2: nhu cầu về an toàn: nhu cầu thiết yếu để che chở như quần áo, nhà ở.

- Mức độ 3: nhu cầu về xã hội: là nhu cầu được trở thành một thành viên của cộng đồng, được yêu thương, đùm bọc, có tình cảm.

- Mức độ 4: nhu cầu được tôn trọng quan tâm của xã hội: tự trọng và được người khác tôn trọng.

- Mức độ 5: sự nhận thức được khả năng của mình để đóng góp cho xã hội như hoạt động thể thao, việc làm, lao động tạo ra sản phẩm...

Các hình thức PHCN tại viện chỉ đáp ứng được các nhu cầu 1 và 2, còn PHCN dựa vào cộng đồng có thể đáp ứng cho NKT các nhu cầu ở cả 5 ức độ kể trên.

  • 19/07/2014 05:31
  • www.chamsoccongdong.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét