Đào tạo thuyền, máy trưởng,tầu cá (IMO)

Đào tạo thuyền, máy trưởng,tầu cá (IMO):Quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá

Tuyển sinh và đào tạo cấp chứng chỉ Thuyền, Máy trưởng tàu cá các hạng

Theo tiêu chuẩn “Cục đường thủy Nội địa Việt nam” thông báo tuyển sinh các lớp thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Nhỏ, hạng Tư, hạng Năm cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn học viên dạy nghề và cấp chứng chỉ thuyền viên cho hàng nghìn ngư dân

Nội dung đào tạo thuyền viên gồm: Nghiệp vụ thủy thủ tàu cá, an toàn tàu cá, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản..

1.1. Tiêu chuẩn chung Nhà trường còn đào tạo, bồi dưỡng để cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá các hạng và chứng chỉ thuyền viên, thợ máy tàu cá.

a. Là công dân Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức và thái độ làm việc tốt, trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật Lao động và không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

b. Có sức khoẻ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định đối với thuyền viên.

c. Có hồ sơ hợp lệ, đóng học phí theo quy định.

1.2. Tiêu chuẩn về chuyên môn, học vấn và kinh nghiệm làm việc:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và tương đương trở lên về chuyên ngành khai thác - hàng hải thuỷ sản (đối với học viên lớp bồi dưỡng thuyền trưởng), chuyên ngành cơ khí - máy tàu thuỷ (đối với học viên lớp bồi dưỡng máy trưởng); có thời gian làm việc theo chuyên môn trên tàu cá tối thiểu 12 tháng và chưa mắc sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn.

Đối với học viên là ngư dân trưởng thành từ thực tiễn sản xuất, chưa đủ điều kiện theo quy định tại điểm trên thì cần có các điều kiện sau:Cơ sở Đào tạo tại Quảng Ninh ĐT: 0966  211 915

- Đối với học viên các lớp thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Tư:

+ Có trình độ học vấn trung học cơ sở trở lên.

+ Là thuyền phó, máy phó tàu cá hạng Tư trong thời gian tối thiểu 3 năm;  hoặc là thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền phó, máy phó tàu cá hạng Năm trong thời gian tối thiểu 1 năm và đã được cấp bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Năm;

 - Đối với học viên các lớp thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Năm:

+ Là thuyền phó, máy phó tàu cá hạng Năm trong thời gian tối thiểu 3 năm; hoặc đã được cấp bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Nhỏ trong thời gian tối thiểu 1 năm;

+ Có trình độ học vấn tiểu học trở lên.

- Đối với học viên các lớp thuyền trưởng, máy trưởng hạng Nhỏ:

+ Có kinh nghiệm làm việc trên tàu cá theo chuyên môn tối thiểu 1 năm;

+ Có trình độ học vấn tiểu học trở lên.

- Đối với học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền viên: Có trình độ học vấn  tiểu học trở lên.

- Đối với học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thợ máy: Có kinh nghiệm vận hành-sửa chữa động cơ thủy trong thời gian tối thiểu 1 năm và có trình độ học vấn tiểu học trở lên.

2. Hồ sơ gồm có

- Đơn xin học: Tải mẫu đơn xin học

- Giấy chứng nhận sức khỏe đáp ứng các tiêu chuẩn quy định đối với thuyền viên do cơ quan y tế cấp.

-  Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền.

-  Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ học vấn, chuyên môn theo yêu cầu. Nếu học viên không còn lưu giữ được văn bằng, giấy chứng nhận trình độ học vấn thì cho phép thay bằng giấy xác nhận của hiệu trưởng nhà trường nơi học viên đã theo học, hoặc của cơ quan giáo dục cấp quận/huyện.

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm chụp trên phông nền xanh.

Trung tâm đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN ngày 30/6/2008.Ngoài các quy định quốc tế, tại Việt Nam, Nhà nước cũng đã ban hành một số quy định về việc cấp chứng chỉ cho thuyền viên như Thông tư 11/2012/TT-BGTVT về việc quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam dành cho các tàu thuyền nói chung hoặc Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN ngày 30/06/2008 về việc Ban hành Quy chế Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá.
Cùng với việc ban hành một số nghị định, chỉ thị, chính sách liên quan đến đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, vấn đề tai nạn tàu thuyền khi khai thác hải sản trên biển đã được cải thiện theo hướng tích cực. 
Việt Nam là một đất nước có lượng tàu thuyền đánh bắt hải sản tương đối lớn trong khu vực. Tuy nhiên, số lượng ngư dân được cấp chứng chỉ hành nghề trên biển còn khá hạn chế. Do vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chứng nhận đối với các thuyền viên trên tàu, đặc biệt đối với các tàu cá hoạt động trên biển.

Khi tham gia các hoạt động thủy sản trên tàu cá, thuyền trưởng, máy trưởng phải có chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng hạng tương ứng với loại tàu cá. Thuyền viên là thợ máy tàu cá hạng tư phải có chứng chỉ nghiệp vụ thợ máy tàu cá kể từ ngày 1/1/2010. Các loại chứng chỉ tàu cá chỉ có giá trị sử dụng khi thuyền viên còn trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật Lao động và chỉ được cấp cho người đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng và tốt nghiệp các kỹ thi tổ chức theo quy định của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định nói trên và không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Gửi nhận xét