Donghua University (Đại học Donghua - Study In China)

Donghua University (Đại học Donghua - Study In China) Located in Shanghai, Donghua University is composed of the Yan’an Road Campus at the downtown area and the Songjiang Campus at the historical cradle of the city. The history of Donghua University can be traced back to the establishment of Nantong College in 1912 by Zhang Jian, a famous industrialist in Qing dynasty. In 1951, East China Institute of Textile Science & Technology was founded; in 1985, the name was changed to China Textile University; in 1999, it was changed again to Donghua University. Donghua University was approved as the state-key university in 1960 and it is one of 72 universities that directly under the Ministry of Education of China. Donghua University has 5 post-doctoral research centers, 28 doctoral degree programs, 59 master’s degree programs and 56 undergraduate programs. There are over 2800 faculty and over 30,000 enrolled students.

Nằm ở Thượng Hải, Đại học Donghua gồm có Campus Yan'an Road tại khu vực trung tâm thành phố và các Campus Songjiang tại cái nôi lịch sử của thành phố. Lịch sử của Đại học Donghua có thể được truy trở lại thành lập Nantong Cao đẳng năm 1912 bởi Zhang Jian, một nhà công nghiệp nổi tiếng trong triều đại nhà Thanh. Năm 1951, Đông Trung Quốc Viện Khoa học & Công nghệ Dệt được thành lập; năm 1985, được đổi tên thành Đại học Dệt may Trung Quốc; vào năm 1999, nó đã được thay đổi một lần nữa để Đại học Donghua. Đại học Donghua đã được phê duyệt là trường đại học nhà nước-key vào năm 1960 và nó là một trong 75 trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc. 26 chương trình cấp bằng tiến sĩ, 53 chương trình thạc sĩ và 52 chương trình đại học dành cho sinh viên quốc tế. Hiện có hơn 2.700 giảng viên và hơn 30.000 sinh viên theo học.

Cử Nhân Tiếng Anh, Giảng Dạy Trong Thời Trang Và Thiết Kế Phụ Kiện

Cử Nhân Tiếng Anh, Giảng Dạy Trong Thương Mại Quốc Tế

Cử Nhân Tiếng Anh, Giảng Dạy Trong Thiết Kế Environement

Cử Nhân Tiếng Anh, Dạy Quản Trị Kinh Doanh

Các ngành hàng đầu của Đại học Donghua là dệt may, thời trang, Vật liệu và thương mại, vv Dệt Khoa học & Kỹ thuật, kỷ luật nhà nước chủ chốt, đứng thứ 1 trong Đánh giá của First cấp Kỷ luật của học Trung Quốc Degrees & Trung tâm phát triển giáo dục đại học (CDGDC) công bố. Kể từ năm 2005, số lượng các bài nghiên cứu của nó trừu tượng trong SCI, EI và ISTP đã đông hơn tổng số 9 tổ chức dệt may nổi tiếng tương tự khác trên toàn thế giới. Ứng dụng Bên cạnh đó, nhiều thành tựu nghiên cứu đã tìm thấy trong các lĩnh vực hàng không và hàng không vũ trụ, quân sự, xây dựng, bảo vệ môi trường, vật liệu mới, vv, đóng góp đặc biệt đã được thực hiện để dự án không gian có người lái của Trung Quốc như Thần Châu V, Thần Châu VI và Thần Châu VII.

Đại học Donghua giá trị hợp tác và giao lưu quốc tế. Nó đã thành lập hợp tác với hơn 100 trường đại học nổi tiếng, trung tâm nghiên cứu và các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Từ năm 1995, nó tổ chức thành công Diễn đàn Thời trang quốc tế tại Liên hoan Văn hóa thời trang quốc tế Thượng Hải. Ngoài Hội nghị Dệt may thế giới 83th, Đại học Donghua đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học quốc tế level cao như Diễn đàn học thuật quốc tế cho tiến sĩ Sinh viên Dệt Khoa học & Kỹ thuật, Hội nghị Kỹ thuật Dữ liệu Quốc tế lần thứ 25, Hội nghị năm 2009 Mỹ Sợi Hội, và Hội nghị quốc tế về Khoa học Môi trường & Công nghệ, vv

Ngay từ năm 1954, Đại học Donghua bắt đầu chấp nhận sinh viên quốc tế là một trong những nhóm đầu tiên của sinh viên nước ngoài theo học các trường đại học Trung Quốc. Nó đã được chỉ định bởi thành phố Thượng Hải Chính phủ chấp nhận sinh viên quốc tế với học bổng Chính phủ Thượng Hải. Năm 2002, Trường giao lưu văn hóa quốc tế được thành lập, tham gia đầy đủ trách nhiệm của việc tuyển dụng, canh tác và quản lý sinh viên quốc tế. Sau đó, giáo dục sinh viên quốc tế đã phát triển nhảy vọt, và trong nhiều năm liên tiếp, tốc độ tăng trưởng quy mô của đứng đầu trong số các trường đại học trên cả nước. Trong năm 2013, 4562 sinh viên quốc tế từ 140 quốc gia theo học tại Đại học Donghua. Dân số này đứng thứ 5 tại Thượng Hải và 11 ở Trung Quốc.

Trung Tâm Hướng Nghiệp dạy nghề Du học Quốc tế 

Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 phòng 309 Phòng Hợp tác đào tạo
Hỗ trợ trực tuyến : 0439906288 - 0974 459 158 

  • 25/03/2015 11:34
  • Web:tuyensinhdaihoc.edu.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét