Học trường công vào công chức y tế công sở ở đâu Hà Nội ?

Sở Y tế thành phố Hà Nội thông báo xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp Vụ Công liên tục chiêu sinh và mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thi công chức, viên chức.

Chánh văn phòng Sở y tế là công chức hay viên chức. Thế nào là công chức, viên chức.

Tóm tắt câu hỏi: Sở Y Tế Thành Phố Hà Nội.

Năm 1988-1990, Phòng y tế huyện quyết định tôi làm cán bộ chuyên trách Hội y học dân tộc (nay là Hội Đông y). Cuối năm 1990, quyết định điều tôi qua làm chuyên trách Hội y học dân tộc. Trong quyết định có ghi sự đồng ý của Sở y tế. 2 tháng trước, tôi làm Chánh văn phòng. Vậy tôi là công chức hay viên chức?

Luật sư tư vấn: Học Cao Đẳng  Y có thể thi tuyển viên chức Y tế học đường?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Căn cứ Điều 4, Luật cán bộ, công chức 2008 quy định cán bộ, công chức như sau:

- Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

- Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

>>> Cao đẳng điều dưỡng công lập xét tuyển học bạ

- Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Điều 2 Luật viên chức 2010 quy định: ''Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.''

Như vậy, theo quy định trên thì bác là công chức nhà nước.

  • 10/08/2016 06:01
  • WWW.dangkytuyensinh.edu.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét