Hv Y Dược học cổ truyền VN Chẩn Đoán Phân Biệt Chứng Hậu Trong Đông Y

Học viện Y Dược học cổ truyền VN Chẩn Đoán Phân Biệt Chứng Hậu Trong Đông Y hẩn đoán phân biệt chứng trạng trong Đông y là một tài liệu khoa học chuyên nghiên cứu về lý luận và thực tiễn về góc độ chứng trạng học theo “biện chứng” của Đông y, nó là bộ phận trọng yếu trong hệ thống phân biệt trong chẩn đoán học của Đông y.

Học viện Y Dược học cổ truyền VN Chẩn Đoán Phân Biệt Chứng Hậu Trong Đông Y Tài liệu chia hai phần lớn là Tổng luận và các Tiểu luận chi tiết: Phần Tổng luận: Trình bày tóm tắt những ý nghĩa của “chứng trạng”, mối quan hệ giữa chứng trạng với cơ chế bệnh cho đến biện pháp tiến hành chẩn đoán phân biệt chứng trạng như thế nào, có tác dụng nêu được những cương lĩnh cốt yếu.Về chẩn đoán bệnh tật:
Dựa vào 4 phương pháp khám bệnh: Nhìn hoặc trông (vọng), nghe (văn) hỏi (vấn), xem mạch (thiết) để khai thác các triệu chứng thuộc hàn hay nhiệt, hư hay thực của các tạng phủ kinh lạc.
Dựa vào 8 cương lĩnh để đánh giá vị trí nông sâu của bệnh, tật, tính chất của bệnh, trạng thái người bệnh và xu thế chung nhất của bệnh (biểu ly, hư thực, hàn nhiệt và âm dương) trong đó âm và dương là hai cương lĩnh tổng quát nhất gọi là tổng cương: thường bệnh ở biểu thực, nhiệt thuộc dương; bệnh ở lý, hàn, hư thuộc âm.
Dựa vào tứ chẩn để khai thác triệu chứng và căn cứ vào bát cương, bệnh tật được quy thành hội chứng thiên thắng hay thiên suy về âm dương của các tạng phủ, kinh lạc vv…
Về chữa bệnh và các phương pháp chữa bệnh:
a) Chữa bệnh:Là sự điều hoà lại sự mất thăng bằng về âm dương của cơ thể tuỳ theo tình trạng hư thực, hàn nhiệt của bệnh bằng các phương pháp khác nhau: thuốc, châm cứu, xoa bóp, khí công vv…
b) Về thuốc được chia làm 2 loại:
Thuốc lạnh, mát, (hàn, lương) thuộc âm để chữa bệnh nhiệt thuộc dương. 
Thuốc nóng, ấm (nhiệt, ôn) thuộc dương, để chữa bệnh hàn thuộc âm.
 c) Châm cứu:
Bệnh nhiệt dùng châm, bệnh hàn dùng cứu; bệnh hư thì bổ, bệnh thực thì tả.
Bệnh thuộc tạng (thuộc âm) thì dùng các du huyệt sau lưng (thuộc dương), bệnh thuộc phủ (thuộc dương) thì dùng các mộ huyệt ở ngực, bụng (thuộc âm), theo nguyên tắc: “Theo dương dẫn âm, theo âm dẫn dương”.

Phần Tiểu luận: Các chi tiết, lựa chọn hơn 500 chứng trạng thường gặp trong các khoa học lâm sàng Nội, Phụ, Nhi, Ngoại, Bì phu và Ngũ quan, mỗi chi tiết chứng trạng đều trình bày rõ ràng với 3 nội dung: Khái niệm, Chẩn đoán phân biệt và Trích dẫn y văn. Trong cuốn sách này, tác giả tuyển dịch 244 chứng trạng Nội khoa như: Chứng mồ hôi ra nửa người; chứng đầu thống; Chứng thiểu khí; Chứng nghẹo đầu; Chứng cơ mặt co giật; Chứng não minh (ù trong óc); Chứng chân tay ra mồ hôi; Chứng trịnh thanh; Chứng nói sảng; Chứng phát hoàng,…..

Chẩn đoán học phân biệt chứng trạng trong đông y là tài liệu khoa học chuyên nghiên cứu về lý luận và thực tiễn về góc độ chứng trạng học " Biện Chứng " của đông y, nó là bộ phân trọng yếu trong hệ thống phân biệt trong chẩn đoán học của đông y. Tài liệu này ra đời nói lên công việc nghiên cứu chẩn đoán học đông y không ngừng tiến triển.

Tài liệu chia làm hai phần là tổng luận và các tiểu luận chi tiết:

Phần Tổng Luận: Trình bày tóm tắt những ý nghĩa của " Chứng Trạng ", mối quan hệ giữa chứng trạng với cơ chế bệnh cho đến biện pháp tiến hành chẩn đoán bân biệt chứng trạng như thế nào, có tác dụng nêu được những cương lĩnh cốt yếu.

Phần Tiểu Luận: Các chi tiết, lựa chọn hơn 500 chứng trạng thường gặp trong các khoa học lâm sàng nội, phụ, nhi, ngoại, bị phu và ngũ quang, mỗi chi tiết chứng trạng đều trình bày rõ ràng với ba nội dung: Khái niệm, Chẩn đoán phân biệt và trích dẫn y văn. Trong cuốn sách này, chúng tôi tiểu dịch 244 Chứng trạng nội khoa.

Trung Tâm Sách Pháp Luật Tài Chính. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

Thể lệ mới mẻ, nội dung phong phú, cuốn sách có thể làm tài liệu tham khảo cho những người làm công tác điều trị, nghiên cứu và giảng dạy về Đông y.

  • 02/03/2015 07:50
  • www.chamsoccongdong.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét