Khóa học Quản lý trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng bệnh viện

Khóa học Quản lý trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng bệnh viện,Khóa học “Quản lý trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng bệnh viện”,Theo kế hoạch, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức khóa học “Lập kế hoạch, giám sát và theo dõi đánh giá can thiệp y tế”

Khóa học Quản lý trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng bệnh viện: Tổ chức triển khai đánh giá năng lực YTCC đối với giảng viên
 Định mức giờ giảng GD và quy đổi giờ chuẩn GD
 Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi người học về môi trường học tập và hoạt động giảng dạy của Trường Đại học Y tế công cộng.Ngày 1/11/2012 Hiệu trưởng Quyết định ban hành Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi người học về môi trường học tập và hoạt động giảng dạy của Trường Đại học Y tế công cộng.Bằng phương pháp dạy – học tích cực, các giảng viên đã cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực trạng quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế tại bệnh viện, đánh giá và áp dụng được qui trình mua sắm trang thiết bị y tế và chu trình quản lí trang thiết bị y tế, trình bày được thực trạng và tầm quan trọng của quản lí chất thải y tế, vận dụng được các quy chế hiện hành về quản lí cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế và chất thải bệnh viện để giải quyết những vấn đề trong thực tế. Về phía học viên có nhiều cơ hội trao đổi và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm từ thực tế.

Giảng viên và học viên của khóa học

1. Khóa học “Quản lý bệnh viện” cung cấp những khái niệm cơ bản về quản lí và quản lí chất lượng. Bên cạnh đó, vận dụng những kĩ năng trên lớp để lập kế hoạch can thiệp giải quyết một vấn đề cụ thể trong bệnh viện. (Thời gian học)
2. Khóa học “Quản lý trang thiết bị” cung cấp kiến thức về vai trò, tầm quan trọng,  qui trình quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị trong bệnh viện. Ngoài ra, vấn đề  quản lí chất thải y tế cũng được đề cập trong phạm vi của khóa học.
3. Khóa học “Quản lý chất lượng toàn diện” cung cấp kiến thức, kỹ năng áp dụng mô hình  Quản lý chất lượng toàn diện để tăng cường chất lượng hoạt động tại đơn vị  thông qua việc phân tích và giải quyết một vấn đề mang tính quy trình.
4. Khóa học “Quản lý tài chính” cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về tài chính y tế và quản lý tài chính giúp tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của bệnh viện.
5. Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo-Quản lý” cung cấp những khái niệm cơ bản về quản lý và lãnh đạo như các chức năng, mô hình quản lý, các phong cách và hành vi lãnh đạo… Một số kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo/quản lý như kỹ năng động viên khuyến khích, ra quyết định, giải quyết xung đột cũng được giới thiệu.
6. Khóa học “Lập kế hoạch” cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý và lập kế hoạch, giúp cho học viên có thể áp dụng và nâng cao hiệu quả công việc. Đồng thời, giới thiệu mối liên hệ của lập kế hoạch với nhiều vấn đề quản lý khác như làm việc nhóm, theo dõi, giám sát và đánh giá để việc lập kế hoạch cũng như thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao.
7. Khóa học “Hội nhập Kinh tế Quốc tế” nhằm cung cấp và tăng cường kiến thức, thông tin về các vấn đề trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay và các nội dung hội nhập cần quan tâm trong Ngành Y tế Việt Nam
8. Khóa học “Kinh tế Y tế” cung cấp kiến thức về các nội dung cơ bản trong kinh tế y tế và quản lý tài chính y tế, giúp hiểu và giải thích được về các tác động của một số chính sách kinh tế/tài chính vĩ mô đến ngành y tế cũng như hiểu và giải thích được tầm quan trọng và ứng dụng của các phương pháp đánh giá kinh tế y tế trong việc tăng cường sử dụng hiệu quả nguồn lực y tế
9. Khóa học “Phân tích số liệu cơ bản” nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất cho học viên về phân tích số liệu. Học viên sẽ được làm quen với các phần mềm thông dụng trong quản lý và phân tích số liệu (Epidata, SPSS) và từng bước sử dụng các phần mềm này trong các lĩnh vực công việc của mình.
10. Khóa học “Phân tích số liệu nâng cao” nhằm nâng cao kỹ năng phân tích số liệu cho học viên trên các khía cạnh về phân tích suy luận. Học viên sẽ thực hiện được các kiểm định thống kê thường dùng như kiểm định T, khi bình phương….trên phần mềm SPSS để trả lời các câu hỏi nghiên cứu.
11. Khóa học “Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản” nhằm cung cấp những kiến thức căn bản cần thiết cho việc viết đề cương một nghiên cứu khoa học. Nội dung bao gồm giới thiệu các bước xây dựng đề cương, mẫu đề cương nghiên cứu, cách tìm tài liệu và viết tổng quan tài liệu cho nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu và các kỹ thuật/công cụ thu thập số liệu.  
12. Khóa học “Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao” nhằm giới thiệu một số kiến thức nâng cao cho việc viết đề cương nghiên cứu. Khóa học sẽ đi sâu giới thiệu các thiết kế nghiên cứu dịch tễ  từ cách thiết kế đến phương pháp chọn mẫu và cách tính cỡ mẫu.
13. Khóa học “Bệnh viện an toàn trong tình huống thảm họa” nhằm cung cấp những khái niệm về bệnh viện an toàn, phương pháp đánh giá mức độ an toàn của bệnh viện và lập kế hoạch cho bệnh viện an toàn.Đáp ứng nhu cầu được cung cấp kiến thức cơ bản về phân tích số liệu của các cán bộ đang công tác trong ngành y tế, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức khóa học “Phân tích số liệu cơ bản” 
                Kết hợp giữa kiến thức được cung cấp và những kinh nghiệm của bản thân, các học viên của khóa học đã hoàn thành được mục tiêu đã đề ra và xứng đáng nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học do Trường Đại học Y tế công cộng cấp.

  • 20/12/2014 06:44
  • www.chamsoccongdong.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét