Lập trình ứng dụng Android (Android Application Development)

Lập trình ứng dụng Android (Android Application Development)Android là hệ điều hành trên điện thoại di động được phát triển bởi công ty Android Inc. và được Google mua lại vào năm 2005. Smart Phone chạy Android chiếm hơn 80% thị phần điện thoại thông minh trên toàn thế giới. Cùng với một số lượng lớn các ứng dụng đã được phát triển cho các thiết bị chạy Android này chứng tỏ lập trình Android đang là miếng đất màu mỡ cho lập trình viên.

 Ngôn ngữ lập trình cho Android phổ biến nhất là Java, ngoài ra chúng ta sẽ cần bộ công cụ phát triển ứng dụng Android SDK để bắt đầu học lập trình Android. Học lập trình ứng dụng trên thiết bị di động Android, iOS và Windows Phone Sau khi học viên hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:Dựa vào kiến thức đã học, học viên tự xây dựng một ứng dụng cụ thể chạy trên thiết bị iOS, với sự hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp của giảng viên giảng dạy.
•  Hiểu cách thức khai báo và sử dụng biến, hàm trong Objective-C
•  Sử dụng các kiểu dữ liệu và quản lý bộ nhớ trong Objective-C
•  Xây dựng các ứng dụng bằng ngôn ngữ Objective-C
•  Hiểu và đăng ký các tài khoản thích hợp để xây dựng các ứng dụng cho iOS
•  Các qui trình triển khai ứng dụng cho người dùng: App Store, Ad-hoc, cài đặt ứng dụng trực tiếp (UDID – Unit Devide Identifier)
•  Xây dựng giao diện chương trình sử dụng Interface Builder, StoryBoard
•  Tùy chỉnh các điều khiển trên giao diện ứng dụng (xoay màn hình)
•  Xây dựng các ứng dụng đa chạm (Gesture Recognization)
•  Thao tác với các loại dữ liệu như XML, JSON
•  Thao tác CSDL cục bộ SQLite, CoreData, NSUserDefault
•  Tương tác với Webservice
•  Tương tác với iCloud

 Trường Đại học Giao thông Vận tải cách 200m (Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục và Văn hóa cộng đồng )
Địa chỉ :  Phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội
 Hỗ trợ trực tuyến : 0439906288 - 0942 000 645 - 0966 211 915
•  Xây dựng ứng dụng liên quan đến bản đồ (GPS, Internet Connection – Wifi, 3G)
•  Viết ứng dụng đa nhiệm (GCD, NSOperation Queue, NSThread, Background)
•  Viết ứng dụng đa phương tiện (Camera, photo library)
•  Notify local, Notify từ server (Notify Token)
•  Cách thức sử dụng các thư viện mở trên Internet (AF Networking, …)

Hoàn thành khóa “Lập trình thiết bị di động trên Android”, học viên sẽ được hỗ trợ giới thiệu việc làm tại các công ty liên kết với Trung tâm trong việc hợp tác tuyển dụng và cung cấp nguồn nhân lực (VNG, FPT, GameLoft, …) với các vị trí làm việc sau:
  • Lập trình viên Android
  • Chuyên viên phát triển ứng dụng di động (Mobile Application Developer)
Ngoài ra, học viên còn có thể sáng tạo những ứng dụng của riêng mình để kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận

  • 08/01/2015 02:24
  • www.chamsoccongdong.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét