Liên thông đại học dược sỹ tuyển sinh hệ chính Quy tại Hà Nội

Liên thông đại học dược sỹ tuyển sinh hệ chính Quy tại Hà Nội Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe Căn cứ Thông báo số 91/TB-BGDĐT ngày 3 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 Căn cứ Thông báo số 59/TB-ĐHTT ngày 19 tháng 9 năm 2014 của trường Đại học Thành Tây về việc tuyển sinh ngành Dược chính quy 2014-2015

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-ĐHTT ngày 6 tháng 11 năm 2014 của Trường Đại học Thành Tây về việc đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và từ cao đẳng lên đại học ngành Dược học Dược sĩ là người có chuyên môn về Dược, hành nghề bán thuốc theo đơn kê hoặc giới thiệu thuốc mới cho bác sĩ, ngoài ra dược sĩ còn làm việc trong các doanh nghiệp chuyên sản xuất dược phẩm (công nghiệp bào chế), kinh doanh dược phẩm (phân phối và cung ứng thuốc) hoặc cơ sở quản lý dược, kiểm tra chất lượng thuốc (kiểm nghiệm thuốc), nghiên cứu thuốc mới…

1. Dược sỹ Đại học chính quy liên thông từ Cao đẳng dược

 • Điều kiện dự thi: Người đã có bằng tốt nghiệp Dược sỹ Cao đẳng từ 36 tháng trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ), có đủ sức khỏe học tập theo quy định hiện hành.
 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 50
 • Chương trình đào tạo gồm 82 tín chỉ. Thời gian học: 5 học kỳ (2-2,5 năm)
 • Các môn thi: Hóa hữu cơ dược, Dược lý, môn chuyên môn (Bào chế, Hóa dược, Dược liệu, Quản lý và kinh tế dược)
 • Hồ sơ dự thi:

+  Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
+ Bản sao hợp pháp Bằng tốt nghiệp Cao đẳng dược
+ Bản sao hợp pháp giấy khai sinh
+ 04 ảnh chân dung cỡ 4 x 6, chụp trong vòng 6 tháng gần đây
+ 02 phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại người nhận
          + Lệ phí tuyển sinh: 500.000đ (bao gồm hồ sơ đăng ký dự thi, gửi giấy báo dự thi, tổ chức thi, chấm thi, gửi giấy kết quả thi và báo nhập học).

 • Hạn nộp hồ sơ: Hết ngày 30/2/2015
 • Thời gian thi: 2/3/2015
 • Thời gian nhập học: 4/2015
 • Địa điểm dự thi
 • Học phí: 11 triệu đồng/ học kỳ (thu vào đầu học kỳ)

2. Dược sĩ cao đẳng liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp dược

 • Điều kiện dự thi: Người đã có bằng tốt nghiệp Dược sỹ Trung cấp từ 36 tháng trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ), có đủ sức khỏe học tập theo quy định hiện hành.
 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 50
 • Chương trình đào tạo gồm 56 tín chỉ. Thời gian học: 3 học kỳ (1,5 năm)
 • Các môn thi: Hóa phân tích, Hóa dược - Dược lý và môn chuyên môn (Bào chế, Dược liệu, Quản lý và kinh tế dược)
 • Hồ sơ dự thi

+  Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
+ Bản sao hợp pháp Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp dược
+ Bản sao hợp pháp giấy khai sinh
+ 04 ảnh chân dung cỡ 4 x 6, chụp trong vòng 6 tháng gần đây
+ 02 phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại người nhận
           + Lệ phí tuyển sinh:  500.000đ (bao gồm hồ sơ đăng ký dự thi, gửi giấy báo dự thi thi, tổ chức thi, chấm thi, gửi giấy báo báo kết quả thi và báo nhập học).

 • Hạn nộp hồ sơ: Hết ngày 15/1/2015
 • Thời gian thi và nhập học: 3/2015
 • Địa điểm dự thi: Trung Tâm Khoa Dược
 • Học phí: 6 triệu đồng/học kỳ (thu vào đầu học kỳ)

Ghi chú: Địa chỉ và điện thoại liên hệ:Khoa Dược - Trường ĐH Thành Tây

 • Khoa Dược - VP số 11/1142 La Thành.Ba Đình.Hà Nội (bv Nhi Trung Ương)
  Hỗ trợ trực tuyến : 0439906288 - 0942 000 645 - 0966 211 915
  Địa chỉ Hội Đông y Quận Cầu Giấy (Hà Nội) 
  Điện thoại: 04. 6687 1922 – 0982 333 219 (Thầy Trung)
Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế
- Thí sinh dự thi liên thông ngành Dược
- Lưu: VT, VPKD


NGND.TS. NGUYỄN ĐÌNH TƯ
 

 • 16/01/2015 09:26
 • www.chamsoccongdong.com
 • 0 nhận xét

Gửi nhận xét