Luyện thi mở lớp ôn thi viên chức Y tế Hà Nội (Khai giảng: 17-10-2015)

Luyện thi mở lớp ôn thi viên chức Y tế Hà Nội (Khai giảng:25-10-2015),Đề cương, tài liệu ôn thi công chức Y Tế ở Hà Nội 2015 (HOT) UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2192/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế năm 2015.

trên các yêu cầu ngày càng khó của các kỳ thi công chức, viên chức cả về chất lượng và mức độ cạnh tranh, dựa trên những yêu cầu ngày càng khắt khe của tiêu chuẩn một trung tâm ôn thi chất lượng cao.
Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ôn thi công chức, viên chức của các ứng viên trong các kỳ thi tuyển công chức, viên chức.
Ôn thi công chức viên chức
Căn cứ vào Kế hoạch số 1611/KH-SYT của Sở Y tế Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2015, Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công thông báo mở lớp ôn thi viên chức Y tế.
môn ôn thi:Ôn thi công chức Y tế 2015
Kiến thức chung : Do cố vấn giảng viên cao cấp chính trị  TS Nguyễn Đình Thuận nguyên trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị - Đại học Giao thông Vận tải,
Ngày 8-9-2003 Bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập Khoa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của trường Đại học GTVT trên cơ sở của Bộ môn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khoa gồm 05 bộ môn: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng CSVN và Tư tưởng Hồ Chí Minh,.
Thực hiện thông báo số 2488/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 25/3/2008 về kế hoạch tổ chức giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Ngày 7/5/2008 Hiệu trưởng đại học Giao thông vận tải đã ra quyết định đổi tên Khoa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thành Khoa Lý luận chính trị.
Tiếng Anh: TS. Phạm Phương Luyện (Nguyên Chủ nhiệm Khoa ngôn ngữ và văn hóa Anh - Mỹ, ĐH Ngoại Ngữ, ĐHQG, Hà Nội, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng bộ môn Tiếng Anh, Bộ GD-ĐT)
– Tin học
– Các môn chuyên ngành.
Khai giảng: 17-10-2015
Học viên có thể đến đăng ký trực tiếp tại: Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công
Địa chỉ: Khoa học đào tạo phát triển nhân lực (ITDH) 
**Giảm 10% học phí cho các bạn đăng ký và nộp học phí trước ngày 24-10-2015
**Giảm 20% học phí cho các bạn học qua Webcam.
Đề cương, tài liệu ôn thi công chức Y Tế khu vực Hà Nội 2015 là tài liệu mới nhất mà bên mình mới cập nhật được về ôn thi công chức 2015. Hy vọng tài liệu sẽ là cơ sở để các bạn ôn thi tốt.
Ôn thi công chức Y tế 2015,Đăng ký ôn thi công chức
Tài liệu ôn thi công chức y tế 2015 này bao gồm  3 phần:
– Phần chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan chuyên môn.
+ Quyết định số 10/2008 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y Tế Hà Nội.
+ Quyết định 2813 ngày 21/6/2013 của UBND TP Hà Nội về quy hoạch phát triển hệ thống y tế Hà Nội năm 2020, định hướng năm 2030.Welcome to Hệ thống luyện thi công chức
+ Quyết định 1592/ QĐ-UBND TP Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan chuyên môn.
– Văn bản liên quan tới các nhóm chuyên ngành.
+ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân.
+ Luật Khám chữa bệnh.
+ Luật an toàn thưc phẩm.
+ Luật Dược.
+ Pháp lệnh dân số.
– Chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước 
+ Nghị quyết 46 về nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
+ Nghị quyết 47/ NQ-TW về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
+ Quyết định 153/2006 về quy hoạch tổng thể hệ thống y tế Việt Nam.

Gửi nhận xét