Nhân viên bán thuốc đạt chuẩn GPP trình độ Cao Đẳng Dược trở lên

Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược,Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam,

1. Phổ biến và đào tạo "Thực hành tốt nhà thuốc" (Good Pharmacy Practice, viết tắt: GPP) trình Độ Cao Đẳng Dược Hệ Chính Quy
a) Bộ Y tế tổ chức phổ biến, đào tạo nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" cho Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế ngành, Tổng công ty dược Việt Nam, Hội dược học Việt Nam;Học cao đẳng dược ở đâu?
Được sự tin tưởng của Bộ Giáo Dục Hệ Cao Đẳng Dược chính quy tại Hà Nội tiếp tục được giao chỉ tiêu ngành dược, ngành Dược sỹ năm 2016. Thí sinh có nhu cầu theo học vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà trường theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ.
b) Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Công ty dược Việt Nam, Hội dược học Việt Nam có trách nhiệm phổ biến, đào tạo các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" cho các đơn vị trực thuộc, viện nghiên cứu và phòng y tế đóng trên địa bàn, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các cơ sở bán lẻ trên địa bàn;
c) Các đơn vị tự phổ biến, đào tạo các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" cho cán bộ, nhân viên của đơn vị;
2.Đào Tạo Cao Đẳng Dược Chính Quy Tại Hà Nội. Trước thời điểm bắt buộc áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" theo quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1 và điểm b khoản 2 mục I Chương III, khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng thí điểm một số cơ sở bán lẻ đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP để xây dựng mô hình chuẩn, rút kinh nghiệm triển khai rộng khắp ở địa phương. Việc kiểm tra và công nhận cơ sở bán lẻ đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP thực hiện theo quy định sau:Tuyển Sinh Xét Tuyển Cao Đẳng Dược Hà Nội Hệ Chính Quy
a) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị được công nhận cơ sở bán lẻ đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập đoàn đến kiểm tra, ngoài cán bộ, công chức, viên chức của Sở Y tế, đại diện của Hội Dược học (nếu có) và nhất thiết phải có cán bộ Cục Quản lý dược Việt Nam.
Trong thời gian 07 ngày sau khi nhận được đơn đề nghị đăng ký kiểm tra cơ sở bán lẻ đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo để Cục Quản lý dược Việt Nam cử cán bộ tham gia.Đạt 6,5 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2015 và 7 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2020.
- Đạt 0,7 dược sĩ/10.000 dân vào năm 2015 và 1 dược sĩ/10.000 dân vào năm 2020. Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm 35% tổng số cán bộ dược.
- Tỷ lệ người mắc bệnh sốt rét đến năm 2015 còn 0,35% và năm 2020 còn 0,2%.
- Đến năm 2015, thực hiện định kỳ kiểm định chất lượng dịch vụ y tế ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh. Đến năm 2016 đạt tỷ lệ 17 giường bệnh/10.000 dân và năm 2020, đạt tỷ lệ 22 giường bệnh/10.000 dân (bao gồm cả giường bệnh tư nhân).
- Đảm bảo thực hiện BHYT toàn dân trước năm 2015 theo hướng đa dạng hóa các loại hình BHYT.
- Đầu tư phát triển mạng lưới y tế dự phòng có đủ khả năng giám sát, dự báo, phát hiện và khống chế các loại dịch bệnh, nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, tật gây ra.
b) Biên bản kiểm tra phải được người quản lý chuyên môn hoặc chủ nhà thuốc và trưởng đoàn kiểm tra ký xác nhận, làm thành 03 bản: 01 bản lưu tại cơ sở, 01 bản lưu tại Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở bán lẻ hoạt động, 01 lưu tại Cục Quản lý dược Việt Nam.
c) Cơ sở bán lẻ đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP, Sở Y tế công nhận chính thức bằng Giấy chứng nhận đạt Nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP.
d) Cơ sở bán lẻ đã đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP được hưởng các quyền lợi sau:
- Được nhận các tài liệu chuyên môn kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý chuyên ngành;
- Được mời tham dự các hội thảo có liên quan;
- Được in dòng chữ "đạt GPP" trên biển hiệu, tủ quầy, giá kệ và trên các bao bì đựng thuốc;
- Được tham gia các chương trình quảng bá nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP của Bộ Y tế, Sở Y tế;
- Được mở rộng phạm vi và đối tượng kinh doanh theo đúng quy định của Bộ Y tế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
3. Sau thời điểm yêu cầu bắt buộc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" theo quy định tại mục I Chương III Quyết định này, các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" là điều kiện để cấp, bổ sung, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho các cơ sở bán lẻ theo quy định tại Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP.
4. Định kỳ 06 tháng và 1 năm, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo về Bộ Y tế số lượng cơ sở bán lẻ đã đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" và tình hình triển khai thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc gì đề nghị các đơn vị, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý dược Việt Nam)./.Xây dựng và phát triển ngành dược thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn.
Tổ chức, sắp xếp hệ thống phân phối và cung ứng nhằm đảm bảo cung ứng thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý, kịp thời. Từng bước xây dựng mô hình cung ứng thuốc hiện đại, tiên tiến, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, đảm bảo cung ứng thuốc thường xuyên, đầy đủ với chất lượng và giá cả hợp lý.
Mở rộng thị trường tiêu thụ thuốc ngoài tỉnh và xuất khẩu thuốc, dược liệu. Tỷ trọng sản xuất thuốc địa phương chiếm 15% tổng nhu cầu thuốc sử dụng tại tỉnh vào năm 2015 và chiếm 25% vào năm 2020.Trường Cao Đẳng Dược HN‎
Tăng cường đầu tư về trang thiết bị và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm. Phấn đấu xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn về kiểm nghiệm thuốc tốt (GLP); các doanh nghiệp kinh doanh thuốc, các kho thuốc của bệnh viện và đơn vị chuyên khoa đạt GSP tương ứng theo quy định của Bộ Y tế.

  • 19/03/2016 06:59
  • chamsoccongdong.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét