Nhiều lần vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhiều lần vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp Trong cuộc đời làm người và làm thầy tôi vẫn tự hào nói với bạn bè và con cháu là có được may mắn, có thể coi là diễm phúc đã ba lần được tiếp kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mọi người dân biết ông là vị tướng tài giỏi của dân tộc Việt Nam, là một trong mười vị tướng nổi tiếng của Thể giới. Còn tôi biết ông không chỉ là vị tướng tài ba mà còn là một thầy giáo dạy sử; đồng thời còn là nhà nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh một cách khoa học, uyên bác.

Vào những năm đầu thập niên 90 thế kỷ 20, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước về Tư tưởng Hồ Chí Minh. Còn  tôi lúc đó đang thu thập những bài viết, bài nói và những tư liệu về sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành GTVT, để đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, với tiêu đề dự kiến ban đầu: “Chủ tịch Hồ Chí Minh người đặt nền móng phát triển GTVT Việt Nam”.Ý nghĩ đặt tiêu đề này

chính là do tôi chưa nhận thức đầy đủ về tính hệ thống của những bài viết, bài nói cũng như quá trình chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành GTVT có thể nâng lên tầm tư tưởng của Người. Trong khi chưa xác định rõ mục đích phương hướng tiếp cận một đề tài khoa học-chính trị, tư tưởng, thì chúng tôi nghĩ ngay đến người thầy lịch sử, nhà nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh- Đại tướng Võ Nguyên Giáp.Và rồi, mong muốn của tôi cũng trở thành hiện thực, khi đồng chí thư ký của Đại tướng- Đại tá Nguyễn Văn Huyên thông báo : “ Đại tướng nhận lời tiếp kiến anh”. Khỏi nói hết sự vui mừng khôn xiết của tôi, vì đây không chỉ là việc được gặp người thầy sẽ chỉ bảo cho mình đường hướng nghiên cứu một đề tài khoa học để có thể vận dụng vào thực tiễn cuộc sống mà còn là diễm phúc của đời tôi được gặp một vĩ nhân. Trong khoảng 30 phút trình bầy ý tưởng, nội dung nghiên cứu đề tài mà tôi ấp ủ, song tôi vẫn cảm thấy chưa ổn; đang chờ đợi sự chỉ bảo của Đại tướng. Tức thì, thầy Văn ( Nhiều người còn gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Anh Văn) ôn tồn, gợi ý: “Việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh cần được tiến hành nghiêm túc, công phu, khoa học và đòi hỏi phải có thời gian. Nhưng không phải cứ đợi đến khi nghiên cứu và tổng kết xong rồi chúng ta mới làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh! Mỗi người dân Việt Nam, mỗi người cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, ai cũng biết ít nhiều những điều Bác đã nói, đã viết, đã làm, chứ không phải chúng ta chưa biết gì về tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, ngay bây giờ, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi đơn vị đều phải nhớ lại những điều Bác dạy, chọn ra những điều thiết yếu nhất để làm ngay, thực hiện ngay”. Sự gợi mở của Đại tướng đã làm cho chúng tôi tự tin, mạnh dạn đi đến thống nhất lấy tên đề tài nghiên cứu khoa học là: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giao thông vận tải”

Tháng 1 năm 1994, Ban chủ nhiệm đề tài, được sự đồng tình giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Ban gián hiệu nhà trường đã tổ chức cuộc Hội thảo khoa học thu hút khá đông các nhà nghiên cứu khoa học xã hội, nhà quản lý trong ngành GTVT và một số ngành Kinh tế – Kỹ thuật tham gia đăng đàn và viết bài cho Ban chủ nhiệm đề tài. Chính nhờ vậy, ấn phẩm đầu tiên được xuất bản là cuốn: “Nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Giao thông vận tải” ra mắt bạn đọc năm 1995, do nhà Xuất bản GTVT ấn hành.

Trong cuốn sách này, chúng tôi có đăng toàn văn bài phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội thảo khoa học tháng 1-1994, tại trường Đại học GTVT. Trong đó, Đại tướng nói: “Có ý kiến cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học xã hội, mà GTVT là thuộc về khoa học tự nhiên. Bởi thế, nói tư tưởng Hồ Chí Minh với GTVT là khiên cưỡng. Nói như thế là hoàn toàn sai. Tư tưởng của Bác đã chỉ đạo nhân dân ta tiến hành cách

mạng giải phóng dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân trong kháng chiến, thì vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Tư tưởng đó xuyên suốt các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, cho nên mọi ngành, mọi lĩnh vực cần nghiên cứu và quán triệt, vận dụng tư tưởng của Người là nhiệm vụ cần thiết và đúng đắn.”

Khi biên tập và cho xuất bản cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giao thông vận tải” chúng tôi có đưa Đại tướng xem và cho ý kiến. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết, có đoạn: “Tôi mong rằng những người làm công tác GTVT cần dày công nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu những tư liệu được trình bày trong cuốn sách này để quán triệt và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành GTVT Việt Nam, từng bước đưa ngành GTVT nước ta lên ngang tầm quốc tế, đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc”

Sau khi đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là xuất sắc, chúng tôi có báo cáo với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và được Đại tướng nhận xét: “Giao thông vận tải là lĩnh vực chuyên ngành đầu tiên đã coi trọng nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thời kỳ đổi mới. Trong một thời gian ngắn kết quả nghiên cứu đạt được như vậy là tốt.

  Tôi mong rằng, trong khi tiếp tục theo dõi và nghiên cứu những phát triển mới của ngành, các đồng chí hãy vận dụng những kết quả nghiên cứu vừa qua vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành GTVT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nước ta trong công cuộc xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự là kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong mọi lĩnh vực của sự nghiệp đổi mới.”

Năm nay, vừa tròn 20 năm Trường Đại học GTVT vinh dự đươc đón tiếp Đại tướng đến dự Hội thảo và thăm trường; Chúng tôi có dự định sẽ đến gặp Đại tướng để báo cáo kết quả những việc đã làm như Đại tướng căn dặn và mong muốn; Song thật ngậm ngùi thương tiếc nhớ nhung Đại tướng đã đi xa. Riêng tôi, thấy mình  còn chưa làm được bao nhiêu, cần cố gắng hơn nữa mới thực hiện những lời căn dặn của Đại tướng về việc tuyên truyền, vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống và vào GTVT Việt Nam./.

  • 02/03/2015 07:33
  • www.chamsoccongdong.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét