TS tuyển sinh lớp đại học điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đại học Trà Vinh

TS tuyển sinh lớp đại học điều dưỡng hệ vừa làm vừa học đại học Trà Vinh Các mặt công tác khác thực hiện theo điều 40 của Điều lệ Trường Đại học theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Liên Thông Điều Dưỡng.Căn cứ Thông tư 02/VBHN-BGDĐT ngày 05/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

   Căn cứ Quyết định số 19/2014/VBHN-BGDĐT ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;

   Căn cứ Công văn số 4069/BGDĐT-GDĐH ngày 18/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Bằng tốt nghiệp đăng ký dự thi liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

   Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khoẻ;

   Căn cứ Công văn số 2728/BYT-K2ĐT ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

   Căn cứ Công văn 796/ĐHH-KT ngày 29/6/2016 của  Đại học Y Dược về việc Tổ chức tuyển sinh liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017,

Các ngành tuyển sinh:

   1. Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa”.

   2. Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Phụ sản”.

   3. Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Gây mê Hồi sức”.

   4. Xét nghiệm y học.

   5. Kỹ thuật hình ảnh y học.

   6. Y tế công cộng.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

 1. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu quy định (đính kèm) có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp sở y tế hoặc tương đương trở lên.

 2. Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau:

    - Bằng tốt nghiệp và bảng điểm/học bạ các môn học trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng Y, Dược chuyên ngành phù hợp.

    - Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

 3. Bản sao hợp pháp giấy khai sinh.

 4. Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp sở y tế hoặc tương đương trở lên cấp (photo công chứng kèm theo: Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức hoặc hợp đồng lao động).

 5. Bản sao công chứng sổ Bảo hiểm xã hội hoặc Bản ghi quá trình đóng Bảo hiểm xã hội đến ngày nộp hồ sơ.

 6. Giấy chứng nhận chính sách ưu tiên trong tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền.

 7. Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.

 8. Bốn ảnh mới chụp không quá 6 tháng cỡ 3 x 4 (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi và đóng dấu giáp lai). Hai phong bì có dán tem và ghi tên, địa chỉ của thí sinh.

   Thí sinh làm việc trong đơn vị hoạt động đa lĩnh vực phải có giấy tờ chứng minh đơn vị có hoạt động trong lĩnh vực y dược và thí sinh đang làm việc theo đúng chuyên ngành đào tạo.

   Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi đúng thời gian quy định, trường không nhận hồ sơ khi thiếu một trong những giấy tờ đã quy định: Thí sinh phải ghi đầy đủ nội dung theo mẫu trong hồ sơ, trên bì hồ sơ và phải sắp xếp giấy tờ trong hồ sơ theo đúng thứ tự nêu trên.

ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

   Thí sinh đã dự thi đủ số môn quy định và đạt điểm trúng tuyển do Hội đồng Tuyển sinh của trường quy định cho từng đối tượng, theo từng khu vực và phải đảm bảo yêu cầu “Điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10”

   Trong thời gian thực hiện, nếu có hướng dẫn mới về điều kiện dự thi, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh và điều kiện trúng tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế thì Nhà trường sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể sau.

Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo
Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo
Điện thoại: 0462 604 218 -- 0966 211 915

  • 05/11/2016 12:00
  • Web:tuyensinhdaihoc.edu.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét