Tổ chức Từ thiện Đại Tây Dương (The Atlantic Philanthropies)

Tổ chức Từ thiện Đại Tây Dương (The Atlantic Philanthropies) là một trong những đối tác và nhà tài trợ quan trọng nhất đã giúp nhà trường xây dựng nhiều dự án khác nhau nhằm phát triển cả ba nhiệm vụ thiết yếu của mình là giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn. Những đối tác khác bao gồm chính phủ Hà Lan (dự án đào tạo quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sáu tỉnh, 2001-2005); Quỹ Rockefeller (chương trình Đào tạo Y tế Công cộng Gắn liền với Thực địa – PHSWOW, nhắm tới việc hỗ trợ đào tạo kỹ năng quản lý và nghiên cứu trên thực địa cho học viên Thạc sĩ YTCC);

Tổ chức Từ thiện Đại Tây Dương (The Atlantic Philanthropies) Chăm sóc sức khoẻ ban đầu: Hỗ trợ đào tạo cho các cán bộ y tế cơ sở và nâng cấp các trung tâm y tế cơ sở Quỹ Ford (Nâng cao và xây dựng năng lực cho các bộ môn sức khỏe sinh sản và khoa học xã hội, chương trình học bổng tiến sỹ về khoa học xã hội, chương trình với Hội đồng Dân số Mỹ để phát huy năng lực của đội ngũ thạc sĩ do Hội đồng Dân số gửi đi đào tạo ngoài nước, v.v.); Ban Y tế Trung Hoa - China Medical Board (dự án xây dựng năng lực cán bộ, hỗ trợ Chililab); Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hoa kỳ - CDC (chương trình củng cố năng lực của y tế công cộng trong các hoạt động phòng chống HIV tại Việt Nam); chương trình 6 năm trao đổi học thuật với Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (London School of Hygiene and Tropical Medicine) với sự bảo trợ của Hội Đồng Anh. Quỹ Rockefeller và Ban Y tế Trung Hoa là hai đối tác và nguồn tài trợ quốc tế chính giúp nhà trường xây dựng chương trình Thạc sĩ YTCC trong những năm đầu phát triển.

Mục đích của tổ chức Atlantic là “mang đến các thay đổi lâu dài nhằm cải thiện cuộc sống của những người dân gặp khó khăn hoặc dễ bị tổn thương”. Mục đích hoạt động và các chương trình của Atlantic là kết quả của quá trình thay đổi chiến lược của tổ chức được đưa ra vào đầu năm 2002 nhằm mục đích chi tiêu toàn quỹ tài chính của tổ chức trong vòng 12 đến 15 năm. Quyết định này phù hợp với niềm tin của người sáng lập ra tổ chức là “cho khi còn đang sống”.

Chương trình tại Việt Nam:Trong số bốn chương trình chính được tài trợ bởi Atlantic trên toàn thế giới, chương trình y tế công cộng đang được thực hiện tại Việt Nam. Sự tập trung này có nghĩa là Atlantic sẽ ngừng các hoạt động tài trợ của mình trong các lĩnh vực truyền thống trước đây như giáo dục, đại học, giáo dục trước đại học và các lĩnh vực phi lợi nhuận. Các khoản tài trợ của Atlantic đã được sử dụng để cải thiện các cơ sở y tế từ tuyến trung ương đến địa phương nhằm xây dựng năng lực của các cơ sở y tế và các chương trình phòng chống bệnh tật.

Ngân sách Việt Nam: 25.000.000 USA

    Nhà trường đã và đang hợp tác với một số đại học và các tổ chức khác, trong đó có thể kể tới: Đại học Washington – Hoa kỳ (xây dựng giáo trình và tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực phòng chống chấn thương, đào tạo cán bộ nguồn về dịch tễ học chấn thương), Đại học Kỹ thuật Queensland - Australia (xây dựng giáo trình đào tạo cử nhân YTCC cho một số bộ môn, đào tạo giảng viên, tham gia giảng dạy một số môn); Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London – Anh quốc (phát triển môn Chính sách y tế, phát triển thư viện và dự án đào tạo từ xa). Ngoài ra, trường cũng cộng tác với nhiều chuyên gia hàng đầu thuộc các lĩnh vực chuyên ngành khác nhau của YTCC tại những trường đại học danh tiếng trên thế giới như: Trường YTCC - Đại học Johns Hopkins; Đại học Tulane; Đại học North Carolina, Đại học Massachusetts, Đại học Michigan, Đại học Georgia (USA). Các đối tác của nhà trường còn bao gồm: Viện Y học nhiệt đới Hoàng gia Hà Lan (KIT), Văn phòng Tư liệu Dân số Hoa kỳ (PRB), Hội đồng Dân số (PC), Liên minh vì An toàn Trẻ em (TASC), Đại học Sydney (Australia), Đại học New South Wales (Australia), Đại học Kỹ thuật Queensland (QUT), Đại học Auckland (New Zealand), Đại học Mahidol (Thailand), Viện YTCC Lào, v.v. Quan hệ hợp tác này đã diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú, trong đó có trao đổi giảng viên, sinh viên, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng giáo trình, hội thảo huấn luyện, giảng dạy, nghiên cứu, thực hiện các dự án hợp tác, hoặc đào tạo thạc sỹ, tiến sĩ cho cán bộ của nhà trường.

    Nhà trường đang làm việc với chính phủ Lào, Viện YTCC Quốc gia Cam-pu-chia để hỗ trợ xây dựng năng lực và đào tạo y tế công cộng cho các nước này. Hiện nay, nhà trường đã nhận sinh viên Lào và Campuchia sang theo học các chương trình khác nhau (cả ngắn hạn và dài hạn).

  • 20/12/2014 06:24
  • www.chamsoccongdong.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét