Liên thông Đại học Y Dược TPHCM ngành Dược từ CĐ Dược liên thông

  • 15/12/2017

ĐH Y dược TP HCM tuyển sinh liên thông đại học.Người có bằng trung cấp ngành y đang làm việc tại các cơ quan từ 12 tháng trở lên được dự thi liên thông trình độ đại học.

Chi tiết...