Hệ Cao đẳng y tế Điều dưỡng hướng mới phát triển cộng đồng viên chức

  • 03/03/2016

Hệ Cao Đẳng Y Dược Hà Nội (Hanoi College of Medicine) Ban hành kèm theo Quyết định số 2992/QĐ-BYT ngày 17/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2015 – 2020

Chi tiết...


Cao Đẳng Y tế Điều Dưỡng Đa khoa hướng đi tới của bộ y tế tuyển công chức

  • 03/03/2016

Điều Dưỡng Đa Khoa Hà Nội Những Điều Bạn Chưa Biết.Quyết định số 2992/QĐ-BYT ngày 17/07/2015 của Bộ Y tế về phê duyệt kế hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống khám bệnh chữa bệnh giai đoạn 2015 – 2020

Chi tiết...