"Quản lý Điều dưỡng". Hành trang không thể thiếu của người Điều dưỡng trưởng

  • 02/10/2019

Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người và mỗi gia đình. Khi càng yếu, người trở về già càng hiểu rõ hơn giá trị của sức khoẻ. Nói đến chăm sóc sức khoẻ, chúng ta không thể không nhắc tới nghề điều dưỡng và người điều dưỡng.

Chi tiết...