Nhận học Ngay Cao đẳng Y Dược TP.HCM đào tạo Bệnh viện Đa khoa 175 BQP

  • 01/04/2019

Chính sách An Sinh - Giáo dục khuyến học Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng, Cơ sở TP.HCM, sẽ miễn giảm 100% học phí cho thí sinh học Cao đẳng dược, Cao đẳng Điều Dưỡng và Xét nghiệm Y học. Liên thông là một hình thức đào tạo mà người học sẽ có thể sử dụng kết quả học tập trước đó của mình để học lên trình...

Chi tiết...