Giới Thiệu chuyên khoa vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

  • 08/04/2020

Giới Thiệu chuyên khoa vật lý trị liệu - phục hồi chức năng,Vật lý trị liệu cung cấp cho mọi người những phương pháp nhằm phát triển, duy trì và phục hồi tối đa những trường hợp tổn thương, bệnh tật, suy giảm về vận động và chức năng trong quá trình phát triển con người. Các phương pháp điều trị Vật...

Chi tiết...