Trung Cấp Dược Trung ương liên thông ĐH Dược Hà Nội

  • 06/02/2016

Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Dược Chính Quy,Đã tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chi tiết...


Học Liên Thông Đại học Dược Cấp Bằng Chính Quy

  • 13/01/2016

Học Liên Thông Đại học Dược Cấp Bằng Chính Quy, đại học Dược Hà Nội: Thông tin tuyển sinh đại học Dược Hà Nội các năm gần đây về chỉ tiêu tuyển sinh, xét tuyển đại học,xét học bạ đại học, điểm xét tuyển học bạ đại học Dược Hà Nội..

Chi tiết...