Trung cấp Quản lý điều dưỡng hướng đi Đức (Viện Goethe) cơ sở Hà Nội

  • 30/07/2017

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) thông báo chương trình tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học tập và làm việc tại các bệnh viện của Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức.

Chi tiết...