[Đề án “Sát thủ”] gây bệnh ung thư xếp ngang hàng với thuốc lá

  • 17/11/2016

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thịt hun khói, giăm bông và thịt xúc xích là những yếu tố nguy cơ quan trọng gây ung thư, được xếp hàng ngang với hút thuốc lá.

Chi tiết...