Cao Đẳng đào tạo Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại tại TP.HCM

  • 22/05/2018

Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại trong khám điều trị bệnh nhằm phát triển YHCT là một chính sách quan trọng của Bộ Y tế để đáp nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo phương pháp Đông Y.

Chi tiết...