Cao Đẳng đào tạo Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại tại TP.HCM

  • 22/05/2018

Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại trong khám điều trị bệnh nhằm phát triển YHCT là một chính sách quan trọng của Bộ Y tế để đáp nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo phương pháp Đông Y.

Chi tiết...


Trung cấp y sỹ y học cổ truyền tuyển sinh VB2 chính quy

  • 02/11/2016

Trung cấp y sỹ y học cổ truyền tuyển sinh VB2 chính quy,Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 Dược sĩ Y học Cổ Truyền,Y sĩ Y học cổ truyền (YSYHCT); Y sĩ (YS); Dược sĩ trung cấp (DSTC); Dược sĩ Y học cổ truyền (DSYHCT); Dược sĩ Y học cổ truyền (DSYHCT) hệ 01 năm; Chứng chỉ Y sĩ chuyển thành Điều dưỡng...

Chi tiết...