CLB Vì Sinh Viên Ô sin “thổi giá” và hàng vạn cử nhân thất nghiệp

  • 03/02/2016

Chúng ta thấy vì từ hai việc rõ ràng chẳng liên quan gì đến nhau? Người giúp việc khan hiếm, nhu cầu nhiều thì họ được thể “làm giá”. Còn cử nhân như lá rụng mùa thu, thất nghiệp khi không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

Chi tiết...


Ngôi nhà tuổi trẻ tình nguyện cho trẻ em nghèo làng chài ven sông Hồng

  • 03/02/2016

Một nhóm bạn trẻ tình nguyện đã thực hiện việc làm ý nghĩa dành cho các trẻ em nghèo ở vùng ven sông Hồng (Long Biên - Hà Nội) đó chính là xây dựng khu vui chơi.

Chi tiết...