Fundacion Anesvad (ANESVAD)

Fundacion Anesvad (ANESVAD) - Tây Ban Nha, hoạt động trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân và nhóm có nguy cơ cao bị buôn bán người với cam kết 910.264 USD trong 6 tháng đầu năm 2013.