Habitat for Humanity International (HFHI)

Habitat for Humanity International (HFHI) - Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực Phát triển cộng đồng với cam kết 1.272.511 USD trong năm 2013