Institute of International Education (IIE)

Institute of International Education (IIE) - Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn và hỗ trợ phát triển giáo dục với cam kết 16.844.930 USD trong năm 2013