Tổ chức Singapore International Foundation (SIF)

Tổ chức Singapore International Foundation (SIF) - Xinh-ga-po, hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo viên tình nguyện với cam kết 348.000 USD từ năm 2013 đến năm 2016;