Giáo trình Điều Dưỡng Đa Khoa_Trường Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Giáo trình Điều Dưỡng Đa Khoa_Trường Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông,trường Cao đẳng Y tế Hà Đông. Đại diện đoàn chuyên gia là Bà Bacbara – Chủ tịch Tổ chức Pháp ngữ; đi cùng là các Chuyên viên của Bộ giáo dục và đào tạo;Tư vấn Học Y Đức: 0974 459 158 các đồng chí lãnh đạo của các trường đại học, cao đẳng khối Y, Dược phía Nam. Về phía nhà trường có Tiến sỹ Nguyễn Thị Thịnh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; cùng các đồng chí trong Ban giám hiệu; các đồng chí trưởng phó các phòng, bộ môn.Điều đưỡng là một nghề nghiệp trong hệ thống y tế nhằm bảo vệ, nâng cao, tối ưu về sức khỏe và các khả năng; dự phòng bệnh và sang thương; xoa dịu nỗi đau qua chẩn đoán và điều trị đáp ứng con người; tăng cường chăm sóc các cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

  • TRUNG ƯƠNG HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

  • Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam

  •   Các tổ chức phi chính phủ quốc tế

  •     Institute of International Education (IIE)

  •     Habitat for Humanity International (HFHI)

  •     Tổ chức Singapore International Foundation (SIF)

  •     Fundacion Anesvad (ANESVAD)

  •     AEGEE

  •     International Youth Fellowship

  • Tổ chức phi chính phủ