Giới thiệu thông tin về Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường ĐHBK HN, trên cơ sở Khoa CNTT và Dự án Hỗ trợ phát triển đào tạo đại học và sau đại học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông.Dự án hợp tác đào tạo kỹ sư CNTT theo chuẩn mực quốc tế ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.

Cơ sở tiếp nhận hồ sơ: VPTS TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG PHÁP - CFC
Nhà C3B – Trường ĐH Bách Khoa, số 01 Đại Cồ Việt, Hà Nội
 Hỗ trợ trực tuyến : 04.66812118- Cô Kiên 0901 770 099

  • TRUNG ƯƠNG HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

  • Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam

  •   Các tổ chức phi chính phủ quốc tế

  •     Institute of International Education (IIE)

  •     Habitat for Humanity International (HFHI)

  •     Tổ chức Singapore International Foundation (SIF)

  •     Fundacion Anesvad (ANESVAD)

  •     AEGEE

  •     International Youth Fellowship

  • Tổ chức phi chính phủ