Khoa Sư phạm Tiểu học-Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

Khoa Tiểu học-Cao đẳng Sư phạm Hà Nội,

Sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học Hà Nội được tính từ ngày 6- 1- 1959, ngày thành lập trường Sư phạm Trung- Sơ cấp Hà Nội – tiền thân của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội hôm nay.Năm 1965, do yêu cầu phát triển của sự nghiệp phát triển của sự nghiệp giáo dục Thủ đô và để phù hợp với hoàn cảnh sơ tán thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Trường Sư phạm Trung- Sơ cấp Hà Nội Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tách ra thành 2 trường: một trường chuyên đào tạo- bồi dưỡng giáo viên cấp II, một trường chuyên đào tạo bồi dưỡng giáo viên cấp I.Điện thoại: 0462 604 218 ----(+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219 Đến tháng 7 năm 1993, do yêu cầu sắp xếp lại mạng lưới các trường Sư phạm, đồng thời để tạo thêm sức mạnh về đội ngũ, về cơ sở vật chất và tiềm lực kinh nghiệm sư phạm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội r

Sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học Hà Nội được tính từ ngày 6- 1- 1959, ngày thành lập trường Sư phạm Trung- Sơ cấp Hà Nội – tiền thân của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội hôm nay.

Năm 1965, do yêu cầu phát triển của sự nghiệp phát triển của sự nghiệp giáo dục Thủ đô và để phù hợp với hoàn cảnh sơ tán thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Trường Sư phạm Trung- Sơ cấp Hà Nội Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tách ra thành 2 trường: một trường chuyên đào tạo- bồi dưỡng giáo viên cấp II, một trường chuyên đào tạo bồi dưỡng giáo viên cấp I. Đến tháng 7 năm 1993, do yêu cầu sắp xếp lại mạng lưới các trường Sư phạm, đồng thời để tạo thêm sức mạnh về đội ngũ, về cơ sở vật chất và tiềm lực kinh nghiệm sư phạm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định sát nhập Trường Trung học sư phạm vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội và trở thành một khoa của Trường Cao đẳng sư phạm- Khoa tiểu học.

Tính đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học cho Thủ đô Hà Nội của Trường Trung học Sư phạm (nay là Khoa Giáo dục Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội) đã bước vào tuổi 51. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học trong 51 năm qua có thể chia thành các giai đoạn sau:

a quyết định sát nhập Trường Trung học sư phạm vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội và trở thành một khoa của Trường Cao đẳng sư phạm- Khoa tiểu học.

Tính đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học cho Thủ đô Hà Nội của Trường Trung học Sư phạm (nay là Khoa Giáo dục Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội) đã bước vào tuổi 51. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học trong 51 năm qua có thể chia thành các giai đoạn sau:

Nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn hiện nay

- Đào tạo trình độ Cao đẳng Tiểu học.Bạn tư vấn hướng nghiệp 0974 459 158- 0982 333 219

- Tham gia giảng dạy Đại học Tiểu học (liên kết với Đại học Sư phạm)

- Chuẩn bị đào tạo mã ngành mới: Giáo dục mầm non – do Khoa quản lý.

- Chuẩn bị chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ.

Hiện nay khoa Tiểu học là một trong những khoa có phong trào hoạt động tương đối toàn diện và là một trong những khoa mạnh của trường. Khoa có nền nếp, ý thức tổ chức, kỷ luật cao. Giáo sinh của khoa tốt nghiệp ra trường, về công tác tại các trường Tiểu học ở các quận, huyện đã phát huy được tác dụng, đã nhanh chóng phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, cấp quận huyện và trở thành cán bộ quản lý giỏi của nhiểu trường Tiểu học.

- Tiếp tục nghên cứu khoa học, tự bồi dưỡng và bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để chuẩn bị đón nhận hệ đào tạo Đại học Tiểu học khi trường được nâng cấp lên Đại học.Bạn tư vấn hướng nghiệp 0974 459 158- 0982 333 219

  • TRUNG ƯƠNG HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

  • Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam

  •   Các tổ chức phi chính phủ quốc tế

  •     Institute of International Education (IIE)

  •     Habitat for Humanity International (HFHI)

  •     Tổ chức Singapore International Foundation (SIF)

  •     Fundacion Anesvad (ANESVAD)

  •     AEGEE

  •     International Youth Fellowship

  • Tổ chức phi chính phủ