Thực hành Y Đức - Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Thực hành Y Đức - Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông,Trung tâm Thực hành - Khám chữa bệnh của nhà trường.Thực Hành tại Chuyên Khoa Điều dưỡng Về công tác đào tạo chuyên môn của nhà trường, đoàn cũng nhận định đây là đơn vị đào tạo chuẩn theo đúng khung chương trình của Tư vấn Học Y Đức Mobile: 0981 533 316 Bộ giáo dục và đào tạo. Đây cũng là dịp để các trường trao đổi vào học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp, khẳng định vị thế và hướng phát triển đúng đắn của trường Cao đẳng Y tế Hà Đông trong khối các trường Y - Dược.

  • TRUNG ƯƠNG HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

  • Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam

  •   Các tổ chức phi chính phủ quốc tế

  •     Institute of International Education (IIE)

  •     Habitat for Humanity International (HFHI)

  •     Tổ chức Singapore International Foundation (SIF)

  •     Fundacion Anesvad (ANESVAD)

  •     AEGEE

  •     International Youth Fellowship

  • Tổ chức phi chính phủ